Hvilken lav er dette?
Hvilken lav er dette som vokser i en tørr lav- og mosedekt skråning i Nord-Troms?