Hvilken lav er dette?
Hvilken lav er dette som vokser på en mosedekt stein i bjørkeskog i Nord-Troms?
Replies

Her skall vi nok til slekta Peltigera (årenevere). Med grønt tallus og tydeleg årenett på undersida meiner eg dette må vere åregrønnever Peltigera leucophlebia.
Takk for raskt svar!
Åregrønnever høres sannsynlig ut, og det er registrert flere funn i området ikke så veldig langt unna. Vokste også i et forholdsvis kalkrikt område.