Opptak av sukrose i planteceller


Jeg har fått en oppgave gjennom biologi på nettstudier som jeg ikke skjønner noe av. Oppgaven lyder sånn: Et eksperiment ble utført for å studere sukroseopptaket i planteceller. Cellene ble lagt i en sukroseløsning,og pH og sukrosekonsentrasjonen ble overvåket kontinuerlig. Det viste seg at sukrosekonsentrasjonen begyndte å synke først etter at pH løsningen hadde sunket og stabilisert seg på et svakt surt nivå. Kan du go en forklaring på forløpet av dette eksperimentet?

Jeg tenker at dette kan ha noe med at for at opptaket av sukrose skal kunne begynne må miljøet være surt først. Men jeg forstår det virkelig ikke i det hele tatt.


-- Posted via biolog --
Replies

Et vanskelig spørsmål! Jeg antar svaret er nevnt ett eller annet sted i pensum? Så vidt jeg har forstått, så er saken at sukrose blir importert sammen med H+. Det som kalles symport. Det krever med andre ord et surt miljø. Her er en engelsk artikkel om emnet:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1674205214605724
(Jeg vet ikke mer enn jeg nettopp har lest.)