klokkebustehette ? på platanlønn i park


Med utgangspunkt i kapslene jeg her kommet frem til at dette trolig er klokkebustehette , Orthotrichum affine.
Er det noen som har kommentarer ?