Hvilke sopper?
Disse soppene tror jeg vokste på et underlag av elg- eller saumøkk. De kom tidlig fram, rett etter at snøen tinte i midten av mai i Nord-Troms. Er det mulig med grunnlag i dette bildet å si noe hvilke arter det kan være?
Replies

Her har du to arter, oransje elgbeger om mørkt elgdyngebeger. Sistnevnte vokser på hyfematten til førstnevnte.
De vokser på urinerte flekker av elg og rådyr(?).
Takk for raskt svar!
Er det ok at jeg legger begge disse inn på artsobs. med deg som artsbestemmer?
Helt fint.