Hvilken flue?


En Scatophaga-lignende flue funnet i våtmark, Tromøya ved Arendal 11. august. 4,6 mm.
Replies

Eg strever med denne, og har ikkje kome fram til anna enn at eg ikkje trur den høyrer til slekta Scathophaga. Her trur eg det får bli Diptera.info neste.

Terje
Tusen takk, Terje! Da tviler jeg på om de kommer så mye lenger på Diptera - men jeg kan prøve.

Morten
Diptera.info.:Trichopalpus punctipes.

Morten
Det må nok vere rett. I artsdatabanken er den oppført under namnet Chaetosa punctipes.

Terje