Tre arter lav på en bjørkestamme. Hvilken er den som henger?
Disse tre lavartene vokste sammen på en bjørkestamme i Nord-Troms. Den brune er vel snømålerlav, den lyse vanlig kvistlav, men hvilken lav er den som henger ned?
Replies

Kan dette være piggstry, Usnea subfloridana?
Arter i slekten Usnea bør etter mitt syn helst mikroskopieres. Det er summen av en rekke karakterer som skiller artene fra hverandre.
Takk for svar!
Når det gjelder Usnea-artene, så er de fleste uaktuelle for Troms og Finnmark ifølge Norsk lavflora, UiO, nettside.
De som er aktuelle for Troms er U.dasypoga, U.lapponica og U.subfloridana.
Interessant. Da blir det lettere å bestemme disse artene hos deg. Jeg er enig med deg at piggstry, Usnea subfloridana, er en god kandidat i dette tilfellet.