Replies

  • <<
  • <
  • 1
  • 2
  • of 2 pages
Det er ingen tvil om at dette er en Marasmius, og da er løvseigsopp det mest sannsynlige (eller eneste) alternativet. Dverghette er helt uaktuell. Jeg er helt enig med Øyvind.
Hva med dverghette? Den kan ha både få og mange "skiver". Dette funnet ser ut til å vokser veldig fuktig og er for stor i mitt hode til å være Marasmius epiphyllus.
Vokser fruktlegemene på mosen? Eller på hva?Opprinnelig postet av Tove


Siden det er en viss uenighet angående artsbestemmelsen av disse soppene, vil jeg gjerne høre hva din mening er om funnet skal legges inn på artsobservasjoner som sikkert eller usikkert funn, alternativt la være å registrere funnet?
Når det gjelder dverghette, så er nordligste funn registrert i arstdatabanken i Snåsa, og det er mer enn 700 km sør for mitt funn. Løvseigsopp er registrert mindre enn 20 km fra mitt funn, og jeg legger ved kartutsnitt av de nærmeste funnstedene i artsdatabanken. Løvseigsopp er ikke registrert tidligere i Troms i artsobservasjoner.
Om funnet skal registreres på Artsobservasjoner eller ikke, er ikke min sak å avgjøre. Men personlig mener jeg at med den bildedokumentasjonen du har, bør denne kunne registreres som løvseigsopp. Løvseigsopp er nok en vanlig art over hele landet, men disse små soppene registreres ikke så ofte.
Dverghette er visst ikke registrert nord for Trøndelag, men jeg ville ikke blitt overrasket hvis du fant den i Troms også. Men igjen - disse småsoppene er det ikke mange som samler.
Da har jeg fundert/studert litt mer, og sier meg enig i løvseigsopp, og takker alle som har bidratt i tråden. :-)
P.S. Mosen er ingen fagermose (Plagiomnium), men en rundmose (Rhizomnium). Disse vokser ganske fuktig. Kunne for mosens del være faglig interessant å vite om voksestedet var en bekkekant/kilde?
Da har jeg fundert/studert litt mer, og sier meg enig i løvseigsopp, og takker alle som har bidratt i tråden. :-)
P.S. Mosen er ingen fagermose (Plagiomnium), men en rundmose (Rhizomnium). Disse vokser ganske fuktig. Kunne for mosens del være faglig interessant å vite om voksestedet var en bekkekant/kilde?Opprinnelig postet av Tove

For oss amatører er "Spør en biolog" ofte den eneste sikre kilden for artsbestemmelse av arter som ikke er omtalt i kilder for de mest vanlige artene, så takk for alle innlegg i denne saken og at alle ble enige til slutt!
Mosen i bildet antok jeg bare var fagermose fordi jeg nesten ikke har startet med registrering av moser ennå. Voksestedet var fuktig, men ikke en bekk, nærmere et område der grunnvannet står så høyt at et større areal er svært fuktig i deler av året. Samtidig er det ikke som en myr, men med litt mer glissen tre- og buskvegetasjon enn ellers i lia.
 

  • <<
  • <
  • 1
  • 2
  • of 2 pages