Små hvite sopper på fuktig mosedekke.
Disse små hvite soppene ble funnet 10.10.19 på fuktig mose i bjørkeskog i Nord-Troms. Vokste i små grupper på 2-3 sopper. Hvilken art er dette?
Replies

  • 1
  • 2
  • >
  • >>
  • of 2 pages
Hvor store/små er disse?
De er kanskje 3-4 cm høyere enn mosen, men er usikker hvor mye av stiken som kan være skjult. Hatten er ca 1 cm i diameter.
Øyvind, har du anledning/tid til å legge inn svaret ditt her?
Dette er Marasmius epiphyllus - løvseigsopp.
Takk for svaret!
Legger funnet inn på artsobservasjoner med deg som artsbestemmer hvis det er ok. Send gjerne fullt navn som pm.
Hva med dverghette? Den kan ha både få og mange "skiver". Dette funnet ser ut til å vokser veldig fuktig og er for stor i mitt hode til å være Marasmius epiphyllus.
Vokser fruktlegemene på mosen? Eller på hva?
Jeg holder en knapp på løvseigsopp. Bildene på artsobservasjoner stemmer bedre overens med denne arten enn dverghette. Dessuten er ikke dverghette registrert tidligere i Nord-Norge mens det er mange observasjoner av løvseigsopp. Soppene vokste på fuktig skogbunn med fagermose, men stilkene forsvant ned i underlaget, og jeg undersøkte ikke hva de vokste på.
Om du har flere bilder, hadde det vært fint å få se de. :-)
P.S. Er det en fagermose vi ser på bildene?
Det er en mose i fagermoseslekta.
Har bare ett bilde til:

Har aldri sett slike skiver på dverghette eller at den har så lang stilk i forhold til hattbredde. Ditt funn har også skiver som ikke når helt inntil stilken og har derfor et collarium som ofte forekommer hos løvseigsopp, men som ikke forekommer hos dverghette. Skivene til dverghette er også vanligvis noe rynket og når ikke ut til hattkanten. Jeg vil derfor mene det er mest sannsynlig løvseigsopp, men siden noe uenighet burde den nok være mikroskopert.
 

  • 1
  • 2
  • >
  • >>
  • of 2 pages