Mannen og Åkerneset


Hvordan ble disse to fjellene dannet?


-- Posted via biolog --
Replies

Jeg er ikke geolog, men fjellene er nok dannet i forbindelse med den kaledonske fjellkjedefoldingen.
https://no.wikipedia.org/wiki/Den_kaledonske_fjellkjede
Siden har istidene og tidligere geologiske prosesser slipt fjellene til den formen de har i dag.
Den gang dagens fjell ble dannet, lå det dypt nede i jorda, under høyt trykk.
Ettersom overdekningen ble tæret vekk, og trykket forsvant begynte steinen å utvide seg og sprekke.
Det er disse sprekkene som gjør fjellet rasfarlig i dag.
Vann som fryser i sprekkene utvider seg, og sprenger sprekkene større. Vann i sprekkene virker også som smøremiddel, slik at stein løsner lettere når det er vått i berget.
Tusen takk Limnoan 👍


-- Posted via biolog --