Crispr

Snitz Forums MVC
https://www.sporenbiolog.no/Topic/Posts/106731?pagenum=1
10 Apr 2020 20:13

Topic


Julie Galaasen
Crispr
14 Feb 2020 09:39


a) Hvilken baserekkefølge har et gRNA-molekyl som kan gjenkjenne DNA-sekvensen ATGCCGTAGGT?

b) Beskriv en likhet og en forskjell mellom CRISPR-metoden og brun av restriksjonsenzymer.

 

Replies ...


zahramosavi
14 Feb 2020 10:21


Hei Julie! Takk for spørsmålet
a) Baserekkefølgen til gRNA må være: UACGGCAUCCA

Mvh
Biolog Zahra Mosavi
Limnoan
14 Feb 2020 10:35


Dette er vel noe du kan slå opp i læreboka?
a) Her er det bare å parre baser. I RNA erstatter U (uracil) T (thymine)

b) Jeg regner med at du finner svar i pensum, men om du leser engelsk, kan du se her:
https://en.wikipedia.org/wiki/CRISPR
Ellers, er vel det nye med CRISPR Cas9 at en har styring på "saksa". Andre restriksjonsenzymer klipper mer vilkårlig.
© 2000-{0} BIO