fitness på norsk

Snitz Forums MVC
https://www.sporenbiolog.no/Topic/Posts/109?pagenum=1
16 Jul 2024 09:17

Topic


Jensaha
fitness på norsk
21 May 2003 09:49


Kjenner noen til et forståelig, men likevel dekkende og passe avgrensende norsk utrykk for fitness?

Jens Ådne

 

Replies ...


klaush
21 May 2003 13:56


Jens,

Fitness = tilpasningsdyktighet - et kronglete ord på norsk, men jeg finner ikke noe bedre på stående fot.

Klaus

Klaus Høiland
Avdeling for botanikk og plantefysiologi
Biologisk institutt
P.b. 1045 Blindern
N-0316 Oslo
janw
21 May 2003 16:18


Det er på høy tid at vi begynner å diskutere norsk biologisk terminologi, og BIO er vel antakelig det rette forum for det.

Det anglosaksiske ordet fitness, som på den ene siden smaker av aerobics og svette og slanking, og på den andre siden bærer med seg unektelige assosiasjoner til en annen fargerik og folkelig norsk ordstamme, er et av de biologiske begrepene som oppleves som mest rabiat rent lingvistisk sett. Dette ordet reiser ganske ettertrykkelig bust mot å la seg integrere som et velfungerende lånord i norsk. Til forskjell fra helt kurante norske lånord som seleksjon, genetisk drift, heterozygoti osv.

Fitness er vel antakelig ikke helt det samme som tilpasningsdyktighet (= evne til å oppnå tilpasning i framtida), men betegner en her-og-nå-egenskap, dvs. tilpassethet, eller kanskje egnethet, eller suksess, eller vellykkethet... Jeg syns vellykkethet låter best. Noen bedre?

Jan Wesenberg

Torborg
21 May 2003 16:31jeg trodde fitness ble oversatt med reproduktiv suksess
n/a
23 May 2003 13:13


På kurs i evolusjonsbiologi kalles fitness for reproduktiv suksess, hvor mange kopier av sine gener man får videre til senere generasjoner (i forhold til resten av befolkningen), inkludert søskens barn, barnebarn osv. Du finner nærmere opplysninger, og artige matematiske formler for dette, i en lærebok i evolusjonsbiologi.

Janw, du må ikke blande aerobicsjentene inn i dette her. Du tenker på din egen fitness kan jeg tenke meg! smile
Gjest
23 May 2003 13:14


Pøbelfrø, jeg vet hvor du bor

angry
Gjest
23 May 2003 18:09


Nå begynner dette å ta av!

For å holde oss til et saklig nivå. "Vellykethet" er det ordet som passer best med det engelske "fitness". Det må gjerne være slik at "reproduktiv suksess" er blitt brukt på kurs i evolusjonsbiologi, men det borger ikke for at den aktuelle foreleseren skal få lov til å være suveren i konstruksjon av faguttrykk på norsk. Darwin brukte ordet "fitness" som IKKE inneholder noe om reproduksjon, men bare om velykkethet. Reproduktiv evne henger selvfølgelig sammen med velykkethet, men er biologisk sett noe annet. Bruker vi ordet velykkethet behøver vi ikke å si noe om reproduktiv suksess, og det fins faktisk eksempler på at disse to begrepene ikke følger etter hverandre. Mutualisme er f.eks. et godt eksempel på velykkethet, men ikke nødvendigvis på reproduktiv suksess. Og hva med alle vegetative planter? Nå kan vegetative spredningsmåter rubriseres under reproduktiv suksess, men da må begrepet utvides til ikke å gjelde det å spre gener over i en ny generasjon. Nei, la oss bruke velykkethet eller et annet ord som er en mer direkte oversettelse av Darwins (eller var det Spencers) "fitness", og så la reproduksjon være reproduksjon!

Klaus
© 2000-{0} BIO