Kan elger temmes?

Snitz Forums MVC
https://www.sporenbiolog.no/Topic/Posts/125?pagenum=1
13 Jun 2024 21:24

Topic


Gjest
Kan elger temmes?
18 Jul 2003 08:59


Leste nylig en undersøkelse i et amerikansk tidsskrift der det ble hevdet at elger kan dresseres på linje med hunder. På meg virker dette noe søkt. Kan det virkelig være mulig at instinktivt ville dyr kan temmes til å bli kjæledyr. Er ikke det genetisk umulig?

 

Replies ...


Gjest
25 Jul 2003 09:52


quote:

Leste nylig en undersøkelse i et amerikansk tidsskrift der det ble hevdet at elger kan dresseres på linje med hunder. På meg virker dette noe søkt. Kan det virkelig være mulig at instinktivt ville dyr kan temmes til å bli kjæledyr. Er ikke det genetisk umulig?

Hei! Takk for interessant spørsmål. Det skal ikke utelukkes at så er tilfelle, men sannsynligheten er ikke stor. Elger gjør seg nok bedre i stekepanna eller i skoglendt terreng enn med fjernkontrollen i sofakroken.
klaush
25 Jul 2003 10:13


Elger, lik andre hjortedyr, lar seg vanskelig temme etter hva jeg har lest. Men likevel forsøkte svenskene på 1600-1700 tallet å temme elger til bruk i krig. Det er tvilsomt om dette lykkedes, og det fins lite konkret skrevet om det.

Klaus

Klaus Høiland
Avdeling for botanikk og plantefysiologi
Biologisk institutt
P.b. 1045 Blindern
N-0316 Oslo
Torborg
27 Jul 2003 16:28


Hei Anorakk

Var det i et vitenskaplig tidskrift du leste det at elger kan temmes. Har du i så fall en referanse?

Jeg har ikke peiling på dette, men kanskje dere andre svare på det Anorakk skriver avslutningsvis. Om det er genetisk umulig at instinktivt ville dyr kan temmes til kjæledyr.
klaush
28 Jul 2003 00:23


Dette med genetikk, instinkt og temming bør diskuteres noe, og gir interessante refleksjoner.

Alle tamme dyr har en gang vært ville. Dette vil si at de genetisk sett opprinnelig har hatt sine ville instinkter i behold før de ble temmet. Noen av disse instinktene er forsvunnet eller iallfall dempet ved systematisk avl. Hos hunden, som trolig stammer fra ulv, er de sterkeste tendensene til dominerende lederskap (alfa-hann-instinktet) mer eller mindre avlet ut (minst hos visse polarhunder). Den ville formen for katt (mulig en afrikansk art) er så "vill" at det er rart at katta ble tam i det hele tatt. Noen tror at katta, i motsetning til alle andre husdyr (inkludert hunden), ikke ble temmet av oss, men at den "temmet seg sjøl". Hos våre matnyttige eller arbeidsdyktige husdyr, er aggressivitet avlet ut (kanskje unntatt Pamplona-oksene), mens ei rekke egenskaper som øker yteavnen (melk, ull, kjøtt, styrke, hastighet osv.) er avlet videre på. Storfeet er ved avl blitt så forskjellig fra opphavet at det regnes som en egen art Bos taurus, i motsetning til uroksen Bos primigenius (som dessverre er utdødd). Tamreinen er ett av våre minst tamme husdyr, og bekrefter regelen om at hjortedyr ikke er greie å temme. Vårt sist temmede dyr er visstnok gullhamsteren Mesocricetus aureus, som ble oppdaget i Midt-Østen i 1930-åra og temmet straks etterpå. Eksempelet gullhamster viser at temming av dyr faktisk kan skje i løpet av en eneste generasjon. (Nå er riktignok ville gullhamstere av et så rolig gemytt at de nær sagt var tamme fra starten.)

Klaus

Klaus Høiland
Avdeling for botanikk og plantefysiologi
Biologisk institutt
P.b. 1045 Blindern
N-0316 Oslo
Ida
01 Sep 2003 19:01


Hei;)

Emnet husdyr og temming av ville dyr er interessant. Hvilke husdyr og kjæledyr vi har i dag er ingen tilfeldighet.
De aller fleste har en ting til felles: både hunden, hesten, gåsa, sauen, papegøya, kua, høna, katten, kanina, geita og grisen er svært sosiale dyr! I sin ville form lever disse dyra naturlig i større eller mindre flokker, med et avansert sosialt nettverk. Det er nettopp disse egenskapene vi mennesker har benyttet oss av, når vi har inkludert disse dyra i vårt samfunn. Husdyra har ikke blitt husdyr bare fordi vi mennesker har selektert fram gunstige gener, de har blitt husdyr fordi de i utgangspunktet har egenskaper som tillater dem å leve i fellesskap med andre.
Ut fra dette kan man jo konkludere at elgen ikke har forutsetninger for å bli lett temmet, ettersom den lever alene store deler av året.

Men det er jo bare å prøve! Fortsett der svenskene slapp? Dette gir meg asosiasjoner til tegneserien "Ernie" av Bud Grace, der det er VM i elgkumelking i Sverige...

Wolverine
© 2000-{0} BIO