Kjemi Forum?

Snitz Forums MVC
https://www.sporenbiolog.no/Topic/Posts/1414?pagenum=1
15 Jul 2024 09:06

Topic


Blomst
Kjemi Forum?
03 Nov 2005 15:21


Jeg vil bare si at denne forumet er veldig bra.Får svar på alt man stille på,men jeg lurer på om det finnes noe liknende forum når det gjelder kjemi.Har litt problemer innenfor dette faget

 

Replies ...


janw
03 Nov 2005 15:27


Tja. Biologer kan gjerne en del kjemi også. Prøv oss.
Blomst
03 Nov 2005 15:58


Har problemer med en oppgave:

En bufferløsning er laget ved å blandre 0,50L 0,40M CH3COOH med 0.50 L 0,20 M NaOH.
Hva er ph i bufferen?

Fasiten står det at pH=4,74
Jeg kommer ikke fram til det svaret
klaush
03 Nov 2005 16:44


I og med at eddiksyre (CH3COOH) er ei enprotisk syre, gir altså ett H+-ion pr. molekyl, og natronlut (NaOH) er en enverdig base, gir altså ett Na+-ion pr. molekyl, vil like mengder syre og base av samme molaritet nøytralisere hverandre. I oppgava er konsentrasjonen av eddiksyre dobbelt så høy som konsentrasjonen av natronlut. Dette vil si at det fortsatt vil være overskudd av H+-ioner fra den halvparten av eddiksyra som ikke er nøytralisert. Dette forklarer at pH vil bli lavere enn man burde ha forventet.

Vær imidlertid oppmerksom på at eddiksyre er ei svak syre, mens natronlut er en sterk base. Dersom like mengder med like molariteter blandes, vil ikke pH ved nøytralitetspunktet være 7, men større enn 7. Eddiksyre er ikke fullt dissosiert i ionene acetat- og H+, mens natronlut er fullt dissosiert i Na+ og OH-. Litt populært kan vi si at natronluta undertrykker eddiksyra. Løses natriumacetat i vann CH3COONa + H2O vil få reaksjonsproduktene CH3COOH (eddiksyre), CH3COO- (acetation), Na+ (natriumion) og OH- (hydroksylion). Eller for å ta det vesentlige: noe av acetationene CH3OO- reagerer med vann H2O til eddiksyre CH3COOH og hydroksylion OH-

Det er noe av dette som ligger til grunn for bufferløsninger at vi bruker salt som ikke er fullt dissosiert i sine ioner.
Blomst
03 Nov 2005 17:00


Blir regningen slik da:

pH=pKa + log([CH3COO-]/CH3COOH)= 4,74 + log(0,1/0,1)= 4.74

Jeg har problemer å regne pH for en blanding som inneholder svak syre og sterk base(eks CH3COOH og NaOH) eller sterk syre og svak base(HCl og NH3).Hvordan skal man regne slik da?
klaush
03 Nov 2005 17:49


Beklager, jeg kjenner til prinsippene for teoretisk kjemi, men ikke hvordan det praktisk regnes ut. Kanskje noen andre kan hjelpe deg.
Blomst
03 Nov 2005 17:58


OK,lurte på om du vet om det finnes kjemiforum som jeg kan få svar på dette?
Larsfm
07 Nov 2005 16:40


Kopi av melding:
Opprinnelig postet av Blomst
Blomst[/i]

Har problemer med en oppgave:

En bufferløsning er laget ved å blandre 0,50L 0,40M CH3COOH med 0.50 L 0,20 M NaOH.
Hva er ph i bufferen?

Fasiten står det at pH=4,74
Jeg kommer ikke fram til det svaretEtter tilsetting av NaOH vil 0,1 mol CH3COOH bli dissosiert. Du regner så ut pH i buffer bestående av 0,1 M CH3COOH og 0,1 M CH3COO-. En buffer består (feks) av en svak syre og natrium-saltet av den samme syren. Du kan imidlertid lage en buffer av en svak syre og en sterk base. Den sterke basen vil dissosieres fullstendig og dermed dissosiere en ekvivalent mengde svak syre. Løsningen vil deretter bestå av en svak syre og den korresponderende svake basen. Du finner enkelt ut hvor mye ev syren (CH3COOH) som dissosieres ved tilsetting av lut (NaOH) ved å gå veien om mol.

0,5l 0,20M NaOH = 0,1 mol (multipliser volum med molaritet)
0,5l 0,40M CH3COOH = 0,2 mol

Siden luten er en sterk base, vil den dissosieres fullstendig.
CH3COOH + OH- --> CH3COO- + H2O

Ergo har du 0,1 mol CH3COOH igjen i løsningen, og tilsvarende mengde CH3COO-.
Startkons Sluttkons
[H+] 0 + X X
[CH3COO-] 0,1M + X 0,1M + X = 0,1 M
[CH3COOH] 0,1M - X 0,1M - X = 0,1 M
Dette er forenklinger man regner med når det er snakk om svake syrer. Man regner med at forandringene i konsentrasjon som følger av dissosisasjon er så små at de settes tilnærmet lik null.

CH3COOH <--> H+ + CH3COO-
pKa = 4,76
Ka = 10^-4,76 = 0,00001738

[H+] x [CH3COO-] / [CH3COOH] = 0,00001738
X * 0,1 / 0,1 = 0,00001738

X = 0,00001738
[H+] = 0,00001738 M
pH = -log [H+] = -log 0,00001738 = 4,76
Larsfm
07 Nov 2005 16:45


Sorry for at skjemaet for starkonsentrasjoner og sluttkonsentrasjoner ser litt crappy ut..
© 2000-{0} BIO