Mønjelav i Akershus

Snitz Forums MVC
https://www.sporenbiolog.no/Topic/Posts/143726?pagenum=1
21 May 2022 00:00

Topic


DagH
Mønjelav i Akershus
15 Jan 2022 13:36


Jeg får en advarsel om at mønjelav er en lite aktuell art i gamle Akershus og deromkring, men det er vel denne? Har et par funn til som jeg antar er mønjelav, i Østmarka.

 

Replies ...


Limnoan
15 Jan 2022 13:58


Jeg vet ikke noe om laven, men i Østmarka i gamle Akershus kan en finne mye rart...
I følge Norsk Lavflora er mønjelav utbredt i hele landet? På sure bergarter.

I Østmarka finner du nok både sure og basiske bergarter.
Artskart har gamle registeringer av mønjelav fra Osloområdet.
For sammenligning sjekket jeg registering av islandslav i Østmarka, det var bare en håndfull treff. Så min første tanke er at lavfloraen i Østmarka er dårlig registert. (Dette er mine hjemtrakter der jeg har bodd og ferdes i mer enn 60 år...)
ArnorG
15 Jan 2022 14:36


Er ikkje heilt overbevist om at dette nødvendigvis er mønjelav. Vil ikkje utelukke at det til dømes kan vere ein Porpidia-art. Det er fleire artar i denne slekta som kan ha meir eller minde rustaktig farge på tallus.
http://www.stridvall.se/lichens/gallery/Porpidia
DagH
16 Jan 2022 11:35


Takk! Jeg tror ikke jeg får så mye mer ut av dette bildet, men legger ved et utsnitt. Om ikke annet går, får jeg prøve å belegge en av lokalitetene.

Limnoan
16 Jan 2022 13:00


Uansett om det blir fra bilde eller belegg, så håper jeg funnet ender på AO.
Det er ikke for mye kjent om lav i ØstmarkathumbsUp
DagH
28 Feb 2022 16:35


Har funnet fram et bilde som er litt bedre, fra en annen lokalitet i Østmarka. Det er ikke nødvendigvis samme art, men jeg er enig i at Porpidia kan være et bedre forslag, kanskje stor blokklav Porpidia macrocarpa, som er funnet tidligere i Østmarka?

© 2000-{0} BIO