Et innlegg i ulvedebatten

Snitz Forums MVC
https://www.sporenbiolog.no/Topic/Posts/144003?pagenum=1
22 Jun 2024 16:40

Topic


Limnoan
Et innlegg i ulvedebatten
20 Apr 2022 13:12


I Amerika mener de at ulven bidrar til å holde elgstammen frisk:
https://phys.org/news/2022-04-moose-populations-healthy-wolves.html
Reduserer spredning av parasitter:
https://phys.org/news/2021-12-wolves-moose-deadly-deer-parasite.html
Her i Norden har vi hatt problemer med elgdød i tette populasjoner:
https://naturvernforbundet.no/naturogmiljo/import/mystisk-elgdod-oker-article11669-1009.html

Mens mennesker helst vil ha de sterkeste, jevnfør poengbedømming av gevir, tar rovdyr gjerne de som skranterevil

 

Replies ...


JonIB
30 Jun 2022 11:40


Siste setningen der hører en ofte gjenfortalt i litt ulike versjoner. Men er det reelt? I Norge har vi innført rettet avskytning, dvs at jegeren må sortere hvilke elg han/hun skyter. I 2021 var 35% av de felte elgene kalv og 28% ungdyr (halvannetåring), og innenfor disse kategoriene er det neppe snakk om å finne "den sterkeste". Tvert i mot er det ofte slik at de største halvannetåringene får gå, fordi man er usikker på om den er for stor (gjelder både hun- og hanndyr). For kalv vil det gjerne være slik at de eldste, mest erfarne kyrne har en større sjanse for å berge kalvene gjennom jakta enn "svakere" dyr. Min påstand er at jegeren er vel så opportunisitisk som et vilt rovdyr, man tar det byttedyret som er lettest tilgjengelig. At det bedrives trofebedømning på en svært lav prosentandel (promille) av de felte elgene må kunne sees på som unntaket som bekrefter regelen.

Samtidig vet vi at rovdyr gjerne har et jaktinstinkt som trigges av flukt - og at et byttedyr som ikke flykter, ofte får være i fred. Hvorfor? Er det en instinktiv kunnskap om at dyr som ikke flykter kan være syke? Og hvorfor ser vi at i de tilfellene rovdyr er veldig overlegne sine byttedyr (eks gaupe vs rådyr), så kan det synes som om rovdyra velger de feiteste dyra* - det tyder jo også på at rovdyra "helst vil ha de sterkeste", men i en normalsituasjon vil det være mest hensiktsmessig for et rovdyr å være opportunist og ta det dyret som krever minst energi å nedlegge.
(*eks et tilfelle fra Fosenhalvøya på 90-tallet der ei gaupe kom ut på ei "rådyrøy" med ekstremt tett bestand, og drepte over 20 voksne rådyrbukker, og null andre dyr, i løpet av et par døgn)

Jeg tror den setningen du bruker som avslutning er prinsipielt feil. Jeg tror både rovdyr og mennesker helst vil ha de "sterkeste" (les: feiteste, mest næringsrike) dyra, og jeg tror at både rovdyr og mennesker er like opportunistiske og tar til takke med det byttedyret som er lettest tilgjengelig. Og i likhet med rovdyra er nok også de fleste jegere veldig bevisste på at syke eller skadde dyr skal felles, men fra jegernes standpunkt handler det da om dyrevelferd. Jeg har sittet som lokal leder for hjorteviltforvaltning i et område med felling av ca 150 elg pr år i over 10 år nå, og får telefoner om slikt hver høst - dyr som jegerne ikke har på kvote, men som de ønsker å felle fordi de har en avvikende adferd, halt, synlige skader osv. Men det er tross alt snakk om kanskje 2-3 dyr av 150, så det er ikke sånn at skogen bugner av "svake" dyr. Tvert i mot.


Limnoan
30 Jun 2022 16:05


Nå skal jeg ikke påstå at det er en sammenheng, men det er påfallende at "nye" sykdommer har blitt betydelige etter at de store rovdyrene ble redusert:
For eksempel "Älvsborgssjukan"
https://www.sverigesnatur.org/arkiv/algdod/
Den ble rett nok "kurrert" ved bedre forvaltning.
Skrantesyke hos rein
I siste tilfelle er kuren kraftig avskyting for å hindre spredning...
Dagf
30 Jun 2022 17:02


https://en.wikipedia.org/wiki/Keystone_species

Jeg så en fantastisk dokumentar om dette nylig, men dessverre husker jeg ikke hvem som laget den. Det var vel BBC tenker jeg...poenget er at noen arter, ofte topp-predatorer, har en helt avgjørende innvirkning på hele økosystemets sunnhetstilstand.

Ulvene i Yellowstone er visstnok et klassisk eksempel. Da de forsvant, "forfalt" hele området via diverse ringvirkninger. Da ulvene kom tilbake, ble skadene reparert i løpet av få år.
JonIB
03 Jul 2022 08:34


Det er åpenbart en sammenheng mellom bestandstetthet, og i hvilken stor grad en sykdom eller parasitt sprer seg i en viltbestand. Det er også en sammenheng mellom fravær av store rovdyr og muligheten for å forvalte hjorteviltbestander slik at bestanden øker opp mot (og tildels over) bæreevnen.
Det betyr ikke at det er en entydig sammenheng. Mange steder har man jo en forvaltning som holder bestanden i god sjakk. Den "moderne" hjorteviltforvaltninga drives ulikt i ulike land, og i Norge er den tross alt "bare" noen tiår gammel - og det er mange som har rom for å gjøre store forbedringer. Det betyr jo ikke at man er avhengige av å gjeninnføre store rovdyr for å holde bestandene i sjakk, men at man må gjøre en bedre jobb med forvaltningen.

Ang. ulvene i Yellowstone er det en del forskere som er sterkt uenige i de opprinnelige påstandene om ulvens effekt på økosystemet, bl.a gjengitt her:
https://www.accuweather.com/en/weather-news/scientists-debunk-myth-that-yellowstone-wolves-changed-entire-ecosystem-flow-of-rivers/349988

© 2000-{0} BIO