SMÅPOREKJUKER TIL BESVÆR, (og et litt frekt spørsmål i tillegg.)

Snitz Forums MVC
https://www.sporenbiolog.no/Topic/Posts/144069?pagenum=1
07 Dec 2023 16:36

Topic


Palestrina
SMÅPOREKJUKER TIL BESVÆR, (og et litt frekt spørsmål i tillegg.)
08 May 2022 08:51


Etter mai 2020 ser jeg at deling av småporekjuke i Sceletocutis semipileata og S nemoralis har funnet veien til artsobs. (Kanskje er det flere arter også?) Noen er mikroskopert, andre ikke.
Nå har jeg hørt hevdet at de mikroskopiske forskjellene er marginale, og at sikker bestemmelse forutsetter gensekvensering. Er dette noe som det er uenighet om? Ingen av funnene på artsobs er gensekvensert, og flere er som sagt ikke engang mikroskopert.
Funnene av nemoralis ser stort sett å være knyttet til ask. Er den artsspesifikk, eller er det slik at semipileata ikke går på ask?
Navnet semipilleata antyder vel tendens til hattedannelse, eller? Jeg følte meg fristet til å bruke dette til artsbestemmelse, men den gang ei. Kjukene har, etter sigende, ikke forpliktet seg til å underkaste seg slike direktiver. Bildene på artsobs synes også tyde på det. : (se vedlagte
Bilder av gårsdagens småporekjuker). Dette virker litt forvirrende for en nybegynner. Er noen kallet til å rydde litt opp?
Og så kommer det litt frekke spørsmålet: Hvorfor er det så få som bruker nedtrekksmenyene for art som substrat? Dette gjelder ikke minst de voksne, lærde. Det hemmer i alle fall sterkt mitt læringsutbytte av artsobs, fordi substratet da ikke blir søkbart. Antar at det ikke bare er meg som setter pris på å kunne bruke den type systematikk i læringsprosessen. Tenk så flott med et tastetrykk å finne fram til alle sopper som f eks er registrert på gran på Gran. Aner jeg et lite behov for voksenopplæring? blush
Hadde vært morsomt å få noen kommentarer på dette innlegget. (Håper at jeg ikke har tråkket i et jordvepsebol. Tramper i klaveret gjør jeg til daglig.) Jeg trenger tenke litt rundt en sak for å lære, og ikke minst kunne huske læringsstoffet også ut over en time eller to.)

 

Replies ...


Limnoan
08 May 2022 09:19


Kjukesystematikk kan jeg ikke bidra med, men har en viss forståelse for dårlig registering.
Det handler om arbeidsmengde. Bare det å få noe inn i registeret krever innsats. At en i tillegg må bla i menyer øker belastningen.
(Selv legger jeg inn data via løsningen med Excel-ark. Det er etter min mening raskere å enklere å arbeide i regneark enn i andre løsninger.)
(Parantes to: I annen sammenheng sitter jeg fra tid til annen og banner over et annet registeringssystem, PRIMUS, som brukes i museums-sammenheng. Selv i forenklet utgave kreves det mengder av navigering i menyer og klikking på knapperdead)
© 2000-{0} BIO