Lecanora swartzii?

Snitz Forums MVC
https://www.sporenbiolog.no/Topic/Posts/144077?pagenum=1
21 May 2022 00:42

Topic


HåLauk
Lecanora swartzii?
09 May 2022 19:26


Denne laven veks på stein under sørvend hellar(500 moh.) i Sunnfjord, i overheng(noko som ser ut til å gå att i bilettekstar til bilete av Lecanora swartzii), men der var endå betre utvikla eksemplar "rettvendt" på stein like under. Eg får det til å stemme med Lecanora swartzii etter bilete. Den ser ut til å ha næraste funn i Lærdal og Samnanger, men er lite registrert. Dei sørvende hellarane her om kring ser elles ut til å ha nokre artar felles med langt turrare område lenger aust, so det kan kanskje stemme, eller er det andre artar eg burde sjå på?

 

Replies ...


HåLauk
16 May 2022 19:10


Etter tips frå Jon T. Klepsland, gjekk eg til lokaliteten på nytt og testa reaksjon med klor. Både apothecium og thallus reagerte guloransje, og då stemmer det med Lecanora swartzii.
© 2000-{0} BIO