Røye og gyting

Snitz Forums MVC
https://www.sporenbiolog.no/Topic/Posts/145048?pagenum=1
05 Dec 2022 04:17

Topic


Teppo
Røye og gyting
22 Sep 2022 19:47


Hei,
Vi har vært på hytta og fisket røye (Salvelinus alpinus) på en gyteplass. Da dukket dette spørsmålet opp: kommer røya som skal gyte tilbake til den gyteplassen der den selv er klekket?

 

Replies ...


Limnoan
23 Sep 2022 09:43


Har ikke fasit, men det virker trolig. Røya er en laksefisk, så en kan tenke seg at den også har samme trang til "å vende hjem". Det finnes også røyestammer som vandrer ut i saltvann, og kommer hjem for å gyte "sjørøye".
Hjemvending finnes ellers i alt fra fisk til amfibier og trekkfugl.
© 2000-{0} BIO