Hvem kan jeg kontakte i artsdatabanken for å få korrigert en feil i artsoppføringene?

Snitz Forums MVC
https://www.sporenbiolog.no/Topic/Posts/146425?pagenum=1
20 Jun 2024 07:53

Topic


Dagf
Hvem kan jeg kontakte i artsdatabanken for å få korrigert en feil i artsoppføringene?
09 Dec 2022 12:39


Det gjøres masse endringer i artsdatabanken nå etter den nye utgaven av Norsk Flora. At det tar litt tid før alt faller på plass skjønner jeg.

Men for en art ser det ut til å ha gått fullstendig i ball: engmarihånd, Dactylorhiza incarnata. Her er det nå kun to underarter, grasmarihånd ssp. incarnata, og dynemarihånd ssp. coccinea.

Hvis du prøver å registrere dette i artsobs nå, så kan du bare registrere grasmarihånd og blodmarihånd. Den siste er en underart som ikke finnes lenger, den inngår i sin helhet i grasmarihånd. Det er bare flekket og uflekket grasmarihånd.

Dynemarihånd er fremdeles listet, men markert med rødt og sperret, og ikke mulig å registrere. Du kan altså registrere en underart som er gått ut, men ikke den som fremdeles er gyldig.

At dynemarihånd har fått endret viteskapelig navn fra lobelii til coccinea, burde ikke bety noe spesielt her. Det ser mest ut som noen har blingset og trykket på feil knapper.

Jeg har forsøkt å melde dette inn via support@artsdatabanken.no, men etter en måned har jeg ikke hørt et pip og ingenting er skjedd.

Er det noen som har et navn der som jeg kan kontakte, og en epost-adresse som ikke ender i et svart hull?

 

Replies ...


Dagf
11 Dec 2022 17:06


Jeg gikk inn på ansattlisten til artsdatabanken og begynte på toppen med avdelingsleder. Så får jeg gå nedover hvis det ikke skjer noe.
Dagf
28 Jan 2023 15:19


Nå, etter tre måneder, er det fixet smile Jeg vet ikke om jeg skal påberope meg at det var mine ca. 15 eposter til hele staben i artsdatabanken som gjorde utslaget... cyclops

Nei, jeg prøver ikke å være sarkastisk. Jeg har mye å gjøre på jobben selv, og av og til må ting bare gå nederst i bunken. Det er greit.

På den annen side, så var ikke dette oppdaterings-etterslep etter Norsk Flora 2022. Det var en feil som ble gjort i selve oppdateringen. Og slike feil bør normalt prioriteres.

I alle fall, nå er det igjen mulig å registrere dynemarihånd, Dactylorhiza incarnata subsp. coccinea. Det er det viktigste.
© 2000-{0} BIO