Selvbefruktning

Snitz Forums MVC
https://www.sporenbiolog.no/Topic/Posts/147630?pagenum=1
18 May 2024 07:35

Topic


Malzipalzi
Selvbefruktning
02 Apr 2023 09:50


Hvilke mekanismer er det frøplantene har utviklet for å hindre selvbefruktning? Er det sånn at plantene helst ikke vil selvbefrukte?

 

Replies ...


Limnoan
02 Apr 2023 19:13


Dette er sentralt lærebokstoff, det er for mange mekanismer til at de får plass i et kort svar.
Mest ekstremt er kjønnene delt på ulike planter. I motsatt ende finnes planter som har gitt opp kjønnslivet, og bare parrer seg med seg selv. (Til fortvilelse for botanikkerne. Det dannes utallige småarter...) De fleste planter befinner seg et sted på skalaen. Helst fremmedbefruktning, men ikke for en hver pris...

Kjønnet formering gir genetisk variasjon, og med det bedre forutsetninger for å møte et variert miljø.
En del planter formerer seg ved vekst og kloning gjennom sommeren, men setter frø når høsten kommer.
© 2000-{0} BIO