Finnes det fortsatt Blodigler i Østfold?

Snitz Forums MVC
https://www.sporenbiolog.no/Topic/Posts/147699?pagenum=1
17 Apr 2024 22:54

Topic


Martinhdahl
Finnes det fortsatt Blodigler i Østfold?
25 Apr 2023 17:06


Hei! Jeg lurer på om det fortsatt eksisterer forekomster av blodiglen eller legeiglen i dammer, tjern eller innsjøer i Østfold. Er vel ikke gjort all verdens av observasjoner av denne arten de siste årene ettersom det er en rødlistet art. Har dere noen kjennskap til om den fortsatt eksisterer den dag i dag i fylket? Og hvor i fylket vi snakker om kjente observasjoner?
Martin

 

Replies ...


Limnoan
26 Apr 2023 09:15


I følge Artsdatabanken gjør det ikke det.
Vet heller ikke om det har vært utbredt der før heller.
Folk flest har ofte forvekslet hesteigle med blodigle. Den er stor, men suger ikke blod.
© 2000-{0} BIO