pH verdi i ferskvann

Snitz Forums MVC
https://www.sporenbiolog.no/Topic/Posts/147746?pagenum=1
15 Jul 2024 10:30

Topic


Mich
pH verdi i ferskvann
09 May 2023 16:23


Heisann
Jeg gjorde et forsøk på forskjellige ferskvann i mitt nærområde og hadde som hypotese at de som lå nært motorveier og midt i byen ville få sure utslag på pH og at ferskvannet oppe på fjellet som er lite påvirket av mennesker ville ha en mer nøytral pH. Jeg fikk derimot at vannet på fjellet hadde en pH verdi på 6.08 mens vannet midt i byen hadde en pH verdi på 8,98 og vannet ved en motorvei hadde en pH verdi på 7,7. Jeg syns dette var litt rart og lurer på hva som kan være grunnen til dette?

 

Replies ...


Limnoan
10 May 2023 07:06


pH 6 er nokså nær nøytral. Hvis det ikke er særlig mye base/kalk i området er verdier rundt 6 helt normalt.
Vannet i byen kan ha vært svært næringsrikt. Da kan fotosyntesen presse pH oppover ved å forbruke CO2.
pH i vann er delvis styrt av likevekten CO2+H2O <>H+ + HC03-
Vannet ved motorveien kan også ha vært næringsrikt, eller det ligger på baserik grunn, for eksempel marin leire.
Ser heller ikke bort fra at veistøvet kan ha inneholdt basiske stoffer.

Alkalinitet er en parameter, som er minst like interessant som pH. Evnen til å motstå forsuring.
https://no.wikipedia.org/wiki/Alkalitet
© 2000-{0} BIO