Spørsmål om lusegras

Snitz Forums MVC
https://www.sporenbiolog.no/Topic/Posts/148522?pagenum=1
16 Jul 2024 09:51

Topic


svsig
Spørsmål om lusegras
16 Aug 2023 19:34


Jeg har et kanskje litt sært spørsmål om lusegras. Dette bildet viser, så vidt jeg kan konstatere, fjell-lusegras - Huperzia appressa.Jeg er ikke botaniker, bare en glad amatør, så jeg mangler en del kunnskap på området. I dag har vi tre arter i lusegrasslekten ifølge Norsk flora. I eldre floraer ser det ut til at det bare er omtalt en art: lusegras - Lycopodium selago. Jeg ser at fjell-lusegras og polarlusegras også har vært betraktet som underarter av lusegras, og fjell-lusegras er ikke en gang nevnt i Gyldendals store nordiske flora.

Jeg lurer på om inndelingen i tre arter er av nyere dato. Ville en norsk botaniker for 100 år siden ha vært oppmerksom på arten fjell-lusegras, eller ville den bare ha blitt betraktet som arten lusegras?

 

Replies ...


Dagf
17 Aug 2023 05:10


Dette er systematikkens evige spørsmål, og en konstant kulturkrig mellom de to trosretningene "lumpers" og "splitters".

Spørsmålet er om man velger å vektlegge likhetene som forener mer eller mindre enn forskjellene som skiller. I mer praktisk betydning handler det om hvor mye variasjon man tillater innen en kategori, før det kvalifiserer til en ny kategori.

Det er med andre ord ikke noe fasitsvar, bare hvilke oppfatninger som til enhver tid er rådende.

Ideelt sett skal det være konsistente diskontinuiteter - altså noe som bare er i den ene kategorien, og noe som bare er i den andre. Og det må være signifikante forskjeller som en rimelig kompetent person kan gjenkjenne, helst i felt, men ihvertfall på et skrivebord med lupe og en god flora. Men så er det sånn i naturen at det ofte er glidende overganger og mellomformer.

Artsoppdeling er bare et snitt i evolusjonens tre. Noen greiner har vokst klart og tydelig fra hverandre, og da er det jo greit, mens andre steder er vi i et forgreiningspunkt der ting akkurat har begynt å utvikle seg i forskjellige retninger. Da kan det bli et skjønnsspørsmål hvor vi setter skillet. Noen ganger kan DNA gi et svar, men det er ikke nødvendigvis noe universalmiddel det heller. Det finnes utvilsomt gode arter som (foreløpig) ikke kan skilles genetisk.

Nå for tiden har jeg en følelse av at "splitterne" fører ordet i artsdatabanken. Vi har fått en mengde nye arter som tidligere var underarter. Det kan godt skje at ting behandles annerledes i andre land og av andre systematikere.
AndersR
22 Aug 2023 12:12


Eit tips er å sjekke nettsida www.gbif.org. Der kan du søke på alle artsnavn og finne info om kva nivå (art/underart/varietet) det ligg på. For fjell-lusegras ser ein t.d. at det artsnamnet var først publisert i 1961. Lenger ned står det at det er synonym av H. selago subsp. appressa, altså underartsnamnet som denne hadde før. Polarlusegras var publisert som art i 1973. Men etter publisering kan det ta nokså lang tid før ulike floraforfattarar og artsdatamiljø aksepterer den nye beskrivinga og tar den i bruk for fullt.

Eit kjapt søk på Artskart viser at over 100 år gamle belegg av fjell-lusegras har påskrift Lycopodium selago f. adpressum. Den gang blei lusegras rekna til kråkefotslekta Lycopodium, og namnet appressa (adpressum) er allereie i bruk som form/variant. Sjå t.d. her: https://www.unimus.no/felles/bilder/web_hent_bilde.php?id=13236478&type=jpeg.

Dei største universiteta i Norge og Artsdatabanken deltar i GBIF og GBIF Norway blir administrert frå Universitetet i Oslo. Så det meste av informasjonen i GBIF samsvarar med det du finn i Artsdatabanken/Artskart.
svsig
22 Aug 2023 17:01


Takk for svar! Dette var interessant. Jeg har funnet en registrering av lusegras i Artskart fra 1915, knyttet til Johannes Lid, i et område der jeg ferdes mye på fjellet i Vaksdal. Den står som Huperzia selago i denne registreringen. Det er ikke et belagt funn. Jeg var litt nysgjerrig på om dette kunne være fjell-lusegras, som er den lusegras-arten som dominerer her oppe. Jeg har ikke sett nærmere etter om det også finnes lusegras i området, men det er vel ikke usannsynlig. Jeg har lagt inn en registrering av lusegras selv i området for noen år siden, men det er antakeligvis feil. Jeg ser nå at det etter all sannsynlighet er fjell-lusegras, som er en art jeg har blitt klar over ganske nylig.
© 2000-{0} BIO