Guloransje sopp på snaufjellet

Snitz Forums MVC
https://www.sporenbiolog.no/Topic/Posts/150236?pagenum=1
17 Apr 2024 22:42

Topic


ruza
Guloransje sopp på snaufjellet
19 Jan 2024 18:09


Funnet i åpen fjellhei i Saltfjellet nasjonalpark 12. august. Takknemlig for hjelp til avsløring av artstilhørigheten for denne.

 

Replies ...


ArnorG
19 Jan 2024 22:24


Skulle gjerne sett bilde før den vart plukka, som gav eit inntrykk av habitat og livsmedium (substrat.) Min første tanke går til slekta lavnavlesopper Lichenomphalia. I så tilfelle vil lavnavlesopp (L. hudsoniana ) og kantarellnavlesopp (L.alpina) kunne vere aktuelle kandidatar.
ruza
21 Jan 2024 08:48


Har dessverre ikke foto av denne før den ble tatt opp. Funnet på åpen rabbe med lav og mose. Lichenomphalia sp. opplever jeg som godt forslag.
© 2000-{0} BIO