Hardangervidda og det subkambriske peneplan

Snitz Forums MVC
https://www.sporenbiolog.no/Topic/Posts/150558?pagenum=1
16 Jul 2024 09:53

Topic


oystein_
Hardangervidda og det subkambriske peneplan
04 Jun 2024 17:34


Hei.
Jeg er litt fascinert av Hardangervidda og det såkalt subkambriske peneplan.
Finnes det noen landskapsformer på vidda i dag som kan spores direkte tilbake til dette subkambriske peneplan, eller har landskapet blitt endret av is og erosjon siden landhevingen begynte å løfte vidda slik at det ikke er noe igjen av det opprinnelige peneplan.

Jeg leste litt om denne teorien om peneplanet, og det er litt omdiskutert siden man ikke finner tilsvarende peneplan i dag.
Hvor kontroversiell er egentlig denne teorien?

 

Replies ...


Limnoan
05 Jun 2024 15:41


Nå stammer mine skralle geologikunnskaper fra forrige århundre, men så vidt jeg husker, består Hardangervidda av "skyvedekker", som ble skjøvet over eldre berggrunn under den kaledonske fjellkjedefoldingen. Du kan lete selv på bergrunnskart:
https://geo.ngu.no/kart/berggrunn_mobil/

Det subkambriske peneplan vil si at landet var høvlet flatt en gang før kambrium. Slik jeg har forstått det, er deler av Akershus og Østfold deler av det subkambriske peneplan. Det er prekambriske bergarter, og forholdsvis flatt. Toppene ligger stort sett på 3-400 m, og landskapet er nokså flatt, bortsett fra sprekkedaler.

Mot vest ligger Oslofeltet, som er en kjempestor innsynking "graben", som har bevart yngre bergarter fra kambrium, ordovicium, silur og store vulkaner som var aktive i perm-tiden.
© 2000-{0} BIO