Et lite kjemispørsmål, hjelp?

Snitz Forums MVC
https://www.sporenbiolog.no/Topic/Posts/15057?pagenum=1
15 Jul 2024 08:35

Topic


rusinbolle
Et lite kjemispørsmål, hjelp?
14 Nov 2009 14:09


Hva er den enkleste måten å vise at hydrogenperoksid (H2O2) er ustabilt ved romtemperatur på?

Takknemlig for svar:)

 

Replies ...


klaush
14 Nov 2009 14:32


Hydrogenperoksid avgir lett oksygen og blir til vann. Dette skjer f.eks. under katalysering av enzymer som peroksidaser. Du kan legge oppi en liten bit potet ved romtemperatur og det blir utvikla oksygen. Hvis du har tilgang til blod (f.eks. griseblod) kan du blande (fortynnet) hydrogenperoksid og blod - forsiktig! - og dermed utvikles så mye oksygen at det oppstår en skumklatt som vokser og vokser inntil alt er reagert. Peroksidaser er nyttige fordi de bryter ned peroksid i vevene.
Limnoan
14 Nov 2009 14:37


Ikke noe enkelt spørsmål!

Handelsvaren er tilsatt stabilisator for å gjøre den mer holdbar. Spaltingen kan settes i gang av en rekke ulike katalysatorer, og er eksplosiv i konsentrert løsning.

H2O2 spaltes til H2O og O2. Derfor ville kanskje det enkleste være å måle produksjonen av O2 over tid. En kan bruke det vanlige oppsettet for å samle gass over vann. Det vil si lede gassen opp i et vannfylt rør som står med munningen under vann. Før en begynner forsøket, er det viktig at apparaturen, H2O2 og vannet har eksperimenttemperatur. Ellers kan det hende at oppløst luft og endringer i gasstrykk på grunn av temperaturen spiller inn.

En kan også måle konsentrasjonen av H2O2 ved titrering med permanganat. Se:
http://www.biologforeningen.org/enbiolog/topic.asp?TOPIC_ID=15043

Da kan en lett sammenligene innholdet i ny og gammel vare for eksempel.

Til slutt vil jeg si at en bør begrense forsøkene til fortynnet vare (3%). Den konsentrerte varen med inntil 35% H2O2 kan være eksplosivdead

AA
PS. Som Klaus sier. Hydrogenperoksyd spaltes lett med katalysator. Metaller, metallsalter, jord og mange andre ting kan sett av reaksjonen. Husk å prøve slike reaksjoner bare på fortynnet vare. Det er godt mulig at det skummer over.
rusinbolle
14 Nov 2009 14:46


Spørsmålet skal ha noe med entropi og entalpi og slike ting å gjøre, så det handler om å vise dette på "papir", antagelivis med hjelp av entalpi eller entropi eller noe.. er det mulig eller er jeg helt på viddaquestion
rusinbolle
14 Nov 2009 14:49


Og jeg har altså skrevet opp reaksjonslikningen for spalting av hydrogenperoksid og regnet ut delta H og delta S for reaksjonen.. så det eneste som gjenstår er å vise at det er ustabilt i romtemperatur
Limnoan
14 Nov 2009 15:08


Så å forstå!

Jeg har ikke regnet entalpi og entropi på år og dag, så du har ferskere kunnskap.

Det som er saken, er at temperatur inngår i ligningene. 20 C = 293 K.

2 H2O2 <> 2 H2O + O2

Når du setter inn verdien 293K i ligningene, og viser at reaksjonen da går mot høyre, har du løst oppgaven.

AA
rusinbolle
14 Nov 2009 15:17


Men da får vi verdi 0 noe som betyr at reaksjonen er i kjemisk likevekt. Og aner ikke hvordan dette skal stemme med at hydrogenperoksid er ustabilt ved romtemperatur.
Limnoan
15 Nov 2009 14:27


Underlig, en skulle ventet en negativ verdi?

I et HMS-datablad står det en advarsel mot å oppbevare H2O2 ved 25 grader og varmere.

Mange kjemiske tabeller oppgir verdier målt ved 25 grader, så om du tøyer begrepet "romtemperatur" så kan det hende at du får et resultat i samsvar med fasit?

Null er jo akkurat på vippepunktetwink

AA
© 2000-{0} BIO