Grønnalger i ferskvann

Snitz Forums MVC
https://www.sporenbiolog.no/Topic/Posts/16?pagenum=1
01 Oct 2022 13:27

Topic


T&P Koifarm
Grønnalger i ferskvann
19 Aug 2001 11:24


Jeg lurer på følgene :
1. Størrelsen på svevende grønn alger av denne typen alger og hvilken størrelse som dekker det største antallet av tilstander den kan befinne seg i. Målet er å finne egnet filter størrelse for å skille disse ut av vannmassene.
2.

 

Replies ...


© 2000-{0} BIO