Nye plantesykdommer

Snitz Forums MVC
https://www.sporenbiolog.no/Topic/Posts/1824?pagenum=1
22 Jun 2024 16:38

Topic


bombus
Nye plantesykdommer
01 Feb 2006 20:09


I dag importeres det nesten så godt som helt uhemmet planter, frukt og grønsaker med mer nærmeste helt fritt over landegrensene kan det se ut til. Store menger planer importeres til hus og hager. Samtidig dukker det stadig opp nye plantesykdommer. Og det er vel ikke få organsimer som følger med i jordklumpene.

For noen år ble min sibirertebusk hekk for først angrepet av meldugg.sad Siden har dette vært et årlig fenomen. Om denne soppen er importert eller ikke vet jeg ikke, men det skulle ikke forundre meg om den var det. Nå går det nesten ikke lenger an å ha sibirertebusk uten at den blir hardt angrepet. Tidligere var dette en av de mest hardføre hageplanter.

Slik import innfører plantesykdommer, skadeinsekter og uønskede planter, noe vi nok dessverre har flere eksempler på.

Er det noen som vet om denne plantesykdommen på sibirertebusk er importert? Jeg vil anta at det er mange lignede plantesykdommer som blir inført på denne måten uten at vi vet hvor de kommer fra. Hvem er det som gir tillatelse for slik massive planteimport (og eksport)?
Amj

 

Replies ...


janw
02 Feb 2006 08:35


Uten at jeg vet noe om hvor vertsspesifikk akkurat denne melduggen du har på buskene er (den må i så fall artsbestemmes), så finnes det relativt generalistiske melduggarter. F.eks. ser jeg på en mykologiside fra Univ. i Hamburg (http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/e33/33c.htm) oppgitt at melduggarten Erysipha polygoni går på en lang rekke erteplanter ("on peas, clover, and other Leguminosae"). Artsepitetet tyder på at den antakelig er enda mer generalistisk (Polygonum = slirekne). På den annen side er det også mulighet for at det under en og samme taksonomiske art skjuler seg vertsspesifikke stammer eller kryptiske arter. Alt dette må sjekkes konkret. Men det er i alle fall en mulighet for at din sibirertebusk har fått en meldugg som forekommer på ville erteplanter i miljøet rundt, men at sibirertebusken rett og slett har vist seg å være mindre immun mot den enn f.eks. kløver, vikker etc. Det kan i så fall skyldes (a) at denne melduggarten eller -stammen ikke forekommer der din proviniens av busken kommer fra, (b) at eventuell resistens er avlet bort (din sibirertebusk har antakelig vært gjennom en foredlingsprosess), (c) at ertebusken er resistent nok der den kommer fra, men at den av en eller annen grunn er mer sårbar på grunn av en eller annen miljøfaktor her hos oss (en naturlig faktor å mistenke da er f.eks. luftfuktighet - arten kommer fra kontinentale innlandsområder, mens vi har et mer fuktig klima - og meldugg er generelt kjent å favoriseres av luftfuktighet). Kort sagt, rent prinsipielt er det mange muligheter, og jeg kjenner ikke konkret dette fagfeltet.
bombus
03 Feb 2006 00:43


Hei janw.

Takk for godt svar. I all plantelitteratur jeg har så står det at sibirertebusk Caragana arborescens er svært hardfør og lite plaget med sykdom. Planten har tidligere vært solgt fra de fleste hagesentre rundt omkring som en av de mest hardføre og resistente busker mot plantesykdommer. Det står at den kan være plaget av bladlus og teger, men har ikke sett noe om meldugg plager her. De siste årene har imidlertid denne melduggen kommet, og angriper nå sibirertebusk så hard at det fleste hagesentrene har sluttet å føre den. Jeg har vel rundt 80 meter med hekk, og denne var tidligere en pryd for øyet. Nå angripes den hver sommer hardt av meldugg. Dette fenomenet ser jeg overalt hvor jeg ser sibirertebusk. Jeg har hatt hekken siden 1980 og i vel 20 år så jeg aldri noen form for sykdom på denne.

Gartnerne sier nå at eneste mulighet er å sprøyte mot meldugg, men jeg har aldri likt sprøyting, så jeg må vel leve med det sad

Men det kunne jo vært interessant å finne litt mer ut om denne soppen. Så kanskje jeg skulle sende inn noen prøver til sommeren?
Amj
bombus
03 Feb 2006 00:52


Hei igjen.
Kikket litt på nettet, og fant dette på http://www.adressa.no/forbruker/bolig/article499783.ece :

- Et typisk eksempel er sibirkornell. Hardfør, vakker og villig var sibirkornellen virkelig noe å satse på den gang. I dag angripes den av en sopp som gir svarte flekker og død. Særlig i innlandet er fenomenet utbredt. Sibirertebusk anbefaler vi heller ikke lenger. Den angripes sterkt av meldugg og blir så stygg at den blir verdiløs som prydbusk. Mange rododendron, for eksempel, lider samme skjebne med sykdom. Årsaken er sammensatt. Dessverre forskes det ikke nok på slike fenomener, så vi kan ikke belegge det vitenskapelig. Det tar lang tid å få frem forskningsresultater. Men vi kan ikke sitte og vente på vitenskapen mens vekstene blir syke og dør.

Så det er nok ikke så mye å gjøre enn å drømme om gamle dager da hekken var så flott og finshy Men om dette er et resultat av uvettig import, så er det jo trist.....

Amj
janw
03 Feb 2006 07:40


Jeg ville da til sommeren råde deg å ta kontakt med plantepatologene på Ås. Første steg må være å få artsbestemt den konkrete melduggarten.
© 2000-{0} BIO