sopp

Snitz Forums MVC
https://www.sporenbiolog.no/Topic/Posts/228?pagenum=1
26 Jun 2022 00:36

Topic


kf
sopp
05 May 2004 14:30


Hei. jeg lurer på når soppen oppstod. i forhold til eksempen cyano bakterien, alger osvsmile

 

Replies ...


klaush
05 May 2004 14:53


Kf,

Ja, den som visste det. Fossiler som KAN være sopp (dvs. algesopper), daterer seg tilbake til kambrium. Sikre fossiler er fra ordovicium. Sannsynligvis oppsto sopp mye seinere enn alger. Grønnalgene er 2 milliarder år gamle, blågrønnbakterier (cyanobakterier) over 3 milliarder år, de eldste bakterier 3,5 milliarder år. - Så ut fra dette, er ikke soppene så gamle. De utvikla seg sannsynligvis i ferskvann.

Klaus
© 2000-{0} BIO