Ulovlig hogst ved Ekebergrestauranten

Snitz Forums MVC
https://www.sporenbiolog.no/Topic/Posts/22980?pagenum=1
04 Jul 2020 16:24

Topic


Siri K
Ulovlig hogst ved Ekebergrestauranten
24 Mar 2011 11:44


 

Replies ...


Iza
01 Apr 2011 03:45


35 trær i en klynge på tomten rundt Ekebergrestauranten . Jøss ja dette var mange trær. Men hvem skal anmelde når ikke kommunen vil gjøre det.
Driverne av Ekebergrestauranten håper på nåde. står det i linken. Det får de helt sikkert.
Jeg var vitne til en fin lind som ble felt i byen i dag, tror bare de skal legge noen kabler like ved.
Vi MÅ få noen foreskrifter som sikrer våre bytrær og bynære trær.
Jeg opplever også at bytrær som har oppnådd en viss størrelse alt for enkelt blir felt om de får en liten skade fra brøyting / snørydding.
Trær tåler flere sår før det dør og er til fare for oss mennesker.
Hvem kan lage slike foreskrifter lover som sikrer våre bytrær?
Du skulle laget en ''større'' Overskrift Siri slik at flere hadde klikket seg inn. Kanskje vi må lære oss brødtekst slik aviser bruker.

Iza
Screw the Roses, Send Me the Thorns
Siri K
01 Apr 2011 18:56


Jeg er ingen stor tilhenger av prangende overskrifter. shy

At pengemennesker overhodet ikke ser verdien i hundre år gamle trær, i et område med spesielt mange uvanlige arter, overrasker meg ikke. Men jeg blir eitrende fly forbanna når de prøver seg med en: "men isj da, vi aaante ikke at trærne var så mye verdt, og, hehe, vi fikk jo nesten ikke noe bedre utsikt likevel (usj da, så flaut), så da trenger vi vel ikke å betale noe? Siden vi likevel ikke fikk noe igjen for det?"

Er det opp til meg skal de betale for trærne, pluss en millionbot for florakriminalitet.

Det gjør ikke ting noe bedre at de samme folka ønsker å omdanne flotte naturområder (kommunal grunn) rundt Ekebergrestauranten til en park med (sic) statuer av nakne damer. Men jeg tviler ikke på at medlemmene av byrådet synes dette er en fantastisk ide. Jeg tror de er akkurat så harry (unnskyld harri).

http://www.ekebergskulpturpark.oslo.kommune.no/english/

Men det jeg lurer på: kan jeg anmelde, siden Friluftsetaten ikke later til å ville gjøre det (selv om jeg skal lobbye)? Som beboer i Oslo har jeg jo en andel i trærne som er hogd.
klaush
01 Apr 2011 22:29


Som privatperson oppnår du ikke annet enn frustrasjon ved å prøve en anmeldelse. Her må i såfall SABIMA eller NOA inn på banen. Organisasjoner med tyngde kan hjelpe, og det er disse du skal lobbe.
oyvind
01 Apr 2011 23:05


Siri K
02 Apr 2011 13:13


OK, da skal jeg ta en prat med dem på mandag - er bare noen få minutters gange fra kontoret. smileevil
Siri K
04 Apr 2011 19:29


Det var vel som man kunne vente; Friluftsetaten gikk inn for å anmelde, mens bystyret nedla veto.

Hvor er den undersøkende journalistikken når man trenger den? (Et alvorlig spørsmål uten svar - noe som bidrar til min skepsis overfor journalister.)

Men det er folk som jobber med saken i Naturvernforbundet.
Siri K
04 Apr 2011 22:59


Iza
05 Apr 2011 10:47


http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.7113088
video

Iza
Screw the Roses, Send Me the Thorns
klaush
05 Apr 2011 11:10


Hvorfor ikke få SABIMA på banen også? Jo flere sterke organisasjoner som engasjerer seg, jo bedre sjanse for gjennomslag.
Siri K
08 Apr 2011 17:56


Jeg skal kontakte Sabima, men fikk inntrykk av at de har bestemt seg for å ikke prioritere denne (disse) saken(e). Men det hadde jo vært fint om noen av organisasjonene som har "et navn", kunne få politikerne til å skjønne at dette faktisk er ganske alvorlige greier.
Limnoan
09 Apr 2011 09:41


Har hørt rykter om at det arbeides for bedre vern av trær i byområder. Det er diverse organisasjoner som vil ta initiativ til vern av store trær.

Det er bare noe mine lange ører har oppfattet, så jeg har ingen detaljer...

AA
Øystein F
09 Apr 2011 20:33


Viss du seier noko gale til naboen din som opprinneleg er fødd i utlandet, så blir det reagert.
Viss du fjerner ein stein frå ei gravrøys blir det også reagert.

Tar du deg til rette i naturen, ja då er det sanneleg verre. Slepper du ut 100 000 tamlaks gjennom eit hol i nota så kan det sjå ut som dei fleste slepp unna med gapestokken. Lagar du brudulje for liten salamander så snakkar politiet kanskje med synderen, og meir skjer det ikkje. Det er i alle fall ikkje sjanse for respons utan at det somhar skjedd kan ta knekken på artar som minimum står som sårbar (VU) på raudlista.

Viss grunneigaren derimot føler seg trødd på og klagar syndaren inn for forliksrådet, då kan hende det skjer noko. Men det er sjølvsagt noko arbeid med slikt, og dei som tar seg til rette har ikkje for vane å krype til korset. Så det er oftast berre stribukkar av privatpersonar som gidder å føre ein slik sak for retten. Kostbart kan det bli, og ubehageleg.

Det er mogleg organisasjonane kan få til noko slik at t.d. Oslo kommunen vedtar eit eller anna om store bytre. Men så kjem det ei vindkule og ei grein ramlar ned, slik som det står om i Nettavisen i dag:

"En stor grein fra et tre langs riksvei 22 like utenfor Lillestrøm i retning Fetsund tålte ikke de kraftige vindkastene fredag ettermiddag. Da 19-åringen kom kjørende landet den midt i frontruta, til tross for at Bjørk kom kjørende i feltet lengst fra treet."
http://www.nettavisen.no/nyheter/article3128671.ece

Kva skjer? Jo, dei som passer på at vegen er i orden skal ut alt på måndag for å sjekke om det finst meir som kan ramle ned. Ein kan jo gjette kva meir som så vil skje. Då hjelper det ikkje med vedtak om fine tre.

For ordens skuld, Bjørk i sitatet over er etternamnet på dama som var ute å køyrde då greina datt ned. Då blir det greiare å forstå siste setninga i sitatet.
Siri K
09 Apr 2011 20:58


Que?
Iza
10 Apr 2011 02:47


Limnoan:
om dine lange ører oppfatter noe mer ville det være int og høre om det, eller se en linkwink

Øystein:
Trær har ikke noe vern om de står slik at biler eller mennesker / hus kan skades. Det finnes det utallige eksempler på.


Her forsvinner det et stort eiketre i byen i Arendal p g a løvfall i hagen.Hunden min viser størrelsen på eika.

Iza
Screw the Roses, Send Me the Thorns
Iza
10 Apr 2011 02:57


Samme eiketreet som omtalt over:
Har ikke fått alder på treet,men synes å huske jeg telte til over femhundre årringer

Iza
Screw the Roses, Send Me the Thorns
Siri K
10 Apr 2011 21:52


Bytrær trenger sikkert også vern, men i Ekebergsaken er det jo sånn at deler av Oslos vel eneste edelløvskog er rasert. Og verre blir det om Ekebergparken skal realiseres. Det er altså ikke bare trærne, men også annet liv som er avhengig av denne spesielle biotopen, som blir berørt.
Øystein F
11 Apr 2011 01:17


Når eg ser på artskartet for området nord for restauranten så finn eg innlagt ein observasjon heilt mot aust i det aktuelle feltet. Der er det fire observasjonar, spisslønn, platanlønn, vinterkarse og løkurt. Ingen av desse artane hjelper.

Når eg ser på naturbase så finn eg ein lokalitet vest for restauranten, der det er gulveis. Det er store område som er lagt inn som naturtypelokalitetar sør for restauranten, men ikkje i området det er hogd.

Det tyder at nokon må kome med dokumentasjon av naturverdiar for området viss andre enn grunneigar skal ha sjanse til å gjere noko. Utan det er dette ein "kvit" flekk på naturkartet og ein skog på lik line med anna skog, i alle fall juridisk. Då kan ein sjølvsagt stille seg opp å seie at det var dumt å hogge skogen, og det har jo restaurantdrivaren sagt seg samd i, og så langt kjem ein.

Både SABIMA og Naturvernforbundet har såpass avgrensa ressursar at dei må arbeide med prosjekt dei har sjanse for å vinne fram med. Andre ting kan dei sjølvsagt seie noko om, men det må i så fall gjerast enkelt og tenar som ei form for markering og ikkje noko meir.

Etter 10 år med liknande organisasjonsarbeid i landsdelen nord og vest trur eg at eg har lært såpass som dette om kva ein kan få gjort. Det må til mange fleire hender og føtter for å gjere noko vesentleg med det, så det er berre å melde seg til teneste. Ut for å registrere, og delta i organisasjonane, det hjelper i lengda, men det er mange tapte slag undervegs.
Siri K
11 Apr 2011 20:44


Jan! Piv!!
Siri K
12 Apr 2011 13:27


Oversettelse fra norsk til norsk:

Jeg vil svært gjerne ha info om det som befinner seg i Ekebergskråningen. Og det er mitt inntrykk at janw har ganske god peil på det, derfor henvendte jeg meg til ham.

Dette området er et stykke unna de friluftsarealene jeg pleier å bevege meg i, så jeg har ikke oversikten selv. Og siden det ikke berører meg direkte, kan jeg velge å gi totalt beng - raseringen vil uansett ikke gå utover mitt private friluftsliv.

Det jeg reagerer på, er vel nonsjalansen hos de ansvarlige for hoggingen. Noe i retning: "vi vet at vi har kjøpt de som teller, så dette går nok bra." Dette høres for meg ut som noe som ikke hører hjemme i Norge. (Eller for den del noe annet sted.)
klaush
12 Apr 2011 14:19


Problemet her er at feltbiologer med (1) nok erfaring om biologisk mangfold, (2) tilgjengelig tid og (3) forhånds lokal kunnskap om et område som allerede er rasert kan telles på mindre enn én hånd. Det skorter ikke på viljen, men mer på anledning og mulighet og få gjort jobben. Mens statlige, kommunale og private aktører og etater har nær sagt ubegrenset med tid, midler og folk til å sette i gang, sliter de institusjonene, foreningene og privatpersonene som driver med å registrere vår natur med akkurat det motsatte av tid, midler og folk.

Øysein sier det på en annen måte, men jeg tror han er enig med meg. I dette tilfellet er skogen hogd. Det blir opptil politiet å følge opp NOA sin anmeldelse. Her kan vi ikke gjøre annet enn eventuelt å gi råd om hvilke trær som skal plantes og hvordan området skal skjøttes. For min del tror jeg nok at det plantes til som park. Her er det mye viktigere å fokusere på de andre områdene rundt, de som er registrert og viktige naturtypeområder med gulveis osv. Her bør støtet settes inn, noe som kanskje blir gjort. Trærne ved Ekebergrestauranten er tapt, og mulig et eventuelt slag om hvordan området skal beplantes. (Og det blir jo kun en rekonstruksjon. En analogi: det er synd når en kulturhistorisk interessant kirke brenner opp, men det blir - med hederlige unntak - mislykket når den blir rekonstruert, fordi det nettopp bare er en rekonstruksjon.)

Jeg får årlig flere henvendelser om å være med på befaringer i områder som skal bygges ut. Her begynner jeg å bli mer kritisk. Jeg spør nå alltid først om dette er et område som egentlig er tapt, altså hvor det er vedtatt utbygd. I såfall er det lite jeg kan gjøre annet enn å foreslå noen kosmetiske tiltak. I de fleste tilfellene svarer jeg nei. Motsatt kan det være områder hvor det er diskusjon om utbygging eller vern. Da kan min rapport etter en befaring legges til lista av argumenter for vern. Men jeg presiserer at det egentlig bør foreligge en skikkelig rapport fra en grunnundersøkelse gjort av NINA, Bioforsk eller eventuelt ei gruppe frivillige fra foreninger. Dette borger for større tyngde i arbeidet og også en undersøkelse som ikke bare baserer seg på en befaring, som egentlig reflekterer et øyeblikksbilde.
Øystein F
12 Apr 2011 21:04


Det er nok meir konstruktivt å arbeide med areal som ikkje er rasert. Mot folk som tar seg til rette er det jo ikkje all verda vi kan gjere, men mot planlagde utbyggingar er det jo større moglegheit for å nå fram. Det er betydlege rasering også på den måten.

Det er nok mange område som ikkje blir godt nok kartlagd og dermed blir vedtak gjort på for tynt grunnlag og biologiske verdiar går tapt utan at vi ein gong veit kva som forsvinn.

I mangel på dei virkeleg gode biologane kan vi amatørar også bidra. Ved å gå i området og registrere inn på www.artsobservasjoner.no kva vi finn gjer vi jobben lettare for dei proffe og dei som driv arealforvaltning.

Er det gjort funn av raudlisteartar i eit område så vil det jo vere viktig å kartlegge meir før ein gir eit eventuelt klarsignal. Sjølv om det ikkje er funne raudlisteartar så vil proffane kunne danne seg eit bilete av kva potensialet kan vere.

Viss nokon har vore i ein lauvskog og funne
- firblad
- breidflangre?
- stortveblad

så er dette sannsynlegvis ein heilt annan skog enn om det er funne
- gaukesyre
- maiblom
- gullris
- tepperot

Amatøren treng ikkje vite så veldig mykje anna enn kva desse plantene heitter, og til og med nokre med kryss for usikker bestemming kan vere til hjelp.

Når eg har laga nokre prikkar på observasjonskartet og det ikkje står noko om gubbeskjegg i skogen, så kan ein lese ut frå andre observasjonar eg har gjort at eg bruker å registrere gubbeskjegg når eg ser det. Miljøet er vel ikkje større enn at dei som driv med dette som fag har ei peiling på kva kvalitetar ein kan rekne med på materiale av ulike opphav. Sjølv med eit og anna feilskjær vil altså registereringar vere nyttig. Så ut i skogen og andre areal der de har høve. Fang koordinatar og skriv lister, ta bilete av det ein oppfattar som spesielt og få det inn på artsobservasjoner. Det sparer ikkje arealet ved Ekebergrestauranten, men det kan hjelpe på andre areal.

Dukker det opp nokre ungar som lurer på kva de gjer, så ta dei med og sei dei litt om kva de ser. Kan hende kjem dei på at dette er interessant og blir biologar ein gong i framtida. Det treng vi også.
Øystein F
02 May 2011 18:29


Det er vel gjerne fleire saker som har med Ekeberg å gjere, men det er i alle fall ei sak som det går an å møte opp på om ein vil:

En liten melding fra Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA): Her kan DU gjøre en liten, men viktig innsats for Ekebergskogen. Saken om parkifisering og skulpturpark er i innspurten, og våre motkrefter prøver å presse et vedtak gjennom før sommeren, slik at saken ikke skal bli tema i valgkampen. Så derfor: MØT OPP til vårens vakreste demonstrasjon:


Vårens vakreste demonstrasjon ! Sett av dagen lørdag 14 mai ! Bli med å demonstrere for bevaring av Ekebergskogen kl. 12.00 på Ekeberg. Oppmøte ved EKT Rideskole. (like ved Ekeberghallen)


Mer informasjon i NOAs ark i neste uke og på www.noa.no

Siri K
03 Jul 2011 21:04


Iza
26 Aug 2011 08:53


janw
26 Aug 2011 09:28


Det man burde gjøre etter at parken er etablert, er å starte en geriljaaksjon som systematisk setter ut plakater av halvnakne Christian Ringnes'er i skogen.
Siri K
29 Aug 2011 14:36


Det kommer, men jeg kan ikke være så sint som nå.
klaush
29 Aug 2011 14:57


Kokkelimonke er de flinke til i Oslo.
Iza
06 Oct 2011 12:48


Ekebergrestauranten krever tre-rabatt
Ekebergrestauranten AS fikk en bot på over 500.000 kroner etter å ha hugget trær ulovlig. Men så mye vil ikke selskapet betale.
Les stykke her:
http://oslopuls.aftenposten.no/byliv/article613056.ece

Prisen for et tre:
•25 av de 35 trærne som ble felt i april 2010 er verdivurdert av selskapet ISS Landscaping. De ti siste trærne var ni unge ask og en alm som var tilnærmet død.
•Alm, ask, lønn, furu og bjørk ble offer for motorsagen.
•De tre dyreste trærne, ifølge ISS Landscaping:
•Furu, 57 år, taksert til 65731 kr.
•Ask, 67 år, taksert til 63318 kr.
•Ask, 72 år, taksert til 58054 kr

Iza
Screw the Roses, Send Me the Thorns
Siri K
07 Oct 2011 17:57


Men hvordan kan driverne av Ekebergrestauranten få bot når de ikke er anmeldt? Eller ble de anmeldt likevel?

Men det er bra at hendelsen ikke går helt upåaktet hen, i alle fall.
Øystein F
08 Oct 2011 23:16


Det er vel eit erstatningskrav frå Oslo kommune vi no har sett. Så får vi sjå om partane blir samde om noko, eller om Oslo kommune går til sivilt søksmål for å få pengane sine.

Det kan vere like bra alternativ som å melde nokon for miljøkriminalitet. Ei rekning på ein halv million blir nok lagt meir merke til enn eit forelegg på 50 000 og 14 dagar i kakebua.

Elles er det vel 3 tilnærmingar minst med omsyn til rett erstatning for tre i slike høve.

1. Kor mykje kostar det å plante tre kjøpt i butikken av same slag som dei som er borte?

2. Kor mykje kostar det å ale opp tre i den tida det tar før dei er like store som dei som forsvann?

3. Kor mykje kostar det å kjøpe tre som er tilnærma like store som dei som forsvann, og få dei etablert.

Det er vel alternativ 1 som tømmerhoggaren håper på. Det danske firmaet ser ut til å ha vurdert dette etter alternativ 2. Tømmerhoggaren skal vere glad for at ikkje kravet er utarbeidd etter alternativ 3.
Iza
16 Oct 2011 07:25


Folkeaksjon for bevaring av Ekebergskogen i Oslo
http://www.underskrift.no/vis.asp?Kampanje=2984
Del denne linken på facebook siden din, send den til dine venner!
Skriv under!
------------------------------------------------------------
En informativ video som jeg fant på Eddi sin side på facebook med video om Ekebergskogen -
på tur med Silje Nergaard og Kari Jaquesson
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0lmVaHTnW3k#!
------------------------------------------

http://www.youtube.com/watch?v=6Kbe-syCiV0
Tormod Burkey, som har doktorgrad i økologi og vernebiologi fra Princeton University
------------------------------------------------------

Debatt - og informasjonsmøte om Ekebergskogen på Litteraturhuset http://www.youtube.com/watch?v=q0g1dJOkWNs&feature=related
---------------------------------------------------------
Oslo Kommune, Ekebergskogen, Skulpturpark
Beboer med video på youtube.
http://www.youtube.com/watch?v=e5wYVu_7CIw&NR=1

Iza
Screw the Roses, Send Me the Thorns
Iza
16 Oct 2011 08:54


Nå man først begynner med søk.......
Kanskje disse skulle lenkes sammen?
http://www.biologforeningen.org/enbiolog/topic.asp?TOPIC_ID=24105
------------------------------------------
Ekebergskogen lever ennå!
http://karijaquesson.blogg.no/1317559828_ekebergskogen_lever_e.html
------------------------------------------------
Folketog til forsvar for Ekebergskogen
http://naturvernforbundet.no/noa/nyheter/folketog-til-forsvar-for-ekebergskogen-article24442-2147.html
--------------------------------------------------
Hakkespett ekebergskogen
http://www.youtube.com/watch?v=MXbbyccfrvU
-------------------------------------------------
Folkeaksjonen for bevaring av Ekebergskogen
Det offisielle nettstedet for Folkeaksjonen for bevaring av Ekebergskogen. Folkets mening skal bli hørt i denne saken. Vi vil bevare Oslos siste sentrumsnære skog fra å bli skulpturpark med masseturisme. En skulpturpark kan bygges opp hvor som helst, men vil ødlegge denne uberørte naturperlen.

http://folkeaksjonen.wordpress.com/
---------------------------------------------------
Totalfredet natur
Hvordan skal Ekebergskogen naturreservat skjøttes? Naboen til skulpturparken skal få en plan.

Naturreservatet

Det meste skråner mot sørøst, fra 10 til 115 meter over havet.
Ekstremt høyt mangfold av busker og trær og 400 plantearter – 18 av disse rødlistet.
Viktig geologisk område med bergarter med en aldersforskjell på en milliard år.
Plantelivet er fredet, med unntak av sopp og bær.
Opprettet juni 2008. 385 dekar stort.
Iza
Screw the Roses, Send Me the Thorns
Iza
16 Oct 2011 09:06


Oslo kommuneEkeberg Skulpturpark

http://www.ekebergskulpturpark.oslo.kommune.no/grunnlagsdokumenter/
Skisseprosjekt for Skulptur- og kulturminnepark Ekeberg. Bjørbekk & Lindheim m.fl., 15. januar 2010.
>>Last ned pdf-fil (51 MB) [NB: I Firefox kan det hende innstillingene må endres til å åpne pdf-filer i Adobe Acrobat for å få sett filen.]
Last ned oppdatert rapport (57 mb) med Byantikvarens arkeologiske registreringer i planområdet for Ekeberg Skulptur- og kulturminne.

Bildet til venstre viser skålgroper fra tidligere tiders jordbrukssamfunn.

Oversiktskart, arkeologiske funn


Landskaps- og kulturmiljøanalyse for Ekebergsletta med omkringliggende skogsområder. Asplan Viak, Januar 2009
Last ned pdf-fil:
>>DEL 1: Beskrivelse (45,3 MB)
>>DEL 2: Analyse, og DEL 3: Premisser (22,2 MB)

Kartlegging av naturverdier på Ekeberg (bl.a. BioFokus, fuglefauna)
>>Last ned pdf-fil (7,3 MB)


Iza
Screw the Roses, Send Me the Thorns
Iza
16 Oct 2011 09:12


Har noen kartlagt sopp i området denne sesongen eller før?
Edderkopper?
Glenn, dette er vel en jobb for dere to.smile

Iza
Screw the Roses, Send Me the Thorns
Siri K
29 May 2015 11:21


Det kommer vel ikke som en veldig stor overraskelse at de milde gavene fra Ringnes ikke var helt det likevel. Nå ønsker han betaling for å la folk gå inn i oslofolkets egen Ekebergskog:

http://www.dagsavisen.no/kultur/sier-nei-til-betaling-i-ringnes-parken-1.361321
Siri K
29 May 2015 16:45


Og det neste er vel at det blir for dyrt å drifte skulpturparken - sikkerhet +++. Og siden området allerede er konvertert fra skog til park, kan det vel være greit å bygge boliger? Det er der de store pengene ligger. Dette har kanskje vært planen hele tiden.
© 2000-{0} BIO