Isomorf og heteromorf

Snitz Forums MVC
https://www.sporenbiolog.no/Topic/Posts/4121?pagenum=1
15 Aug 2022 07:58

Topic


aroscher
Isomorf og heteromorf
09 Apr 2007 16:49


Hei!
Er det noen som kan forklare meg forskjellen på isomorf og heteromorf generasjonsveksling?
Søkte litt på google, men står så vanskelig forklart.

 

Replies ...


Buprestis
10 Apr 2007 18:40


Jeg er ikke botaniker, men kan vel hjelpe litt.

Iso betyr lik, lignende eller ensartet. Hetero brukes ofte om sammensatt eller ulike. Morf som i morfologi, betyr form eller utseende. Altså er isomorfe generasjoner stadier som ligner hverande. Heteromorfe generasjoner har ulik form. Kanskje en botaniker kan komme med et godt eksempel fra planteriket?

Hmm, ble litt nysgjerrig på temaet. Dro nettopp fram mitt eksemplar av boken "Alger i farger". Grønnhinne Monostroma grevillei er en grønnalge som "dukker opp tidlig om våren og forsvinner om sommeren. Det var først ved dyrking av algen i laboratoriekultur at det ble vist at livssyklus inkluderer et mikroskopisk stadium som "oversomrer", Dette stadiet representerer den diploide sporofyttgenerasjonen som er encellet og vokser i tomme kalkskall. Dette er et eksempel på heteromorf livssyklus"

Noen alger er isomorfe og andre er heteromorfe. Hos de heteromorfe er altså den haploide gametofytt-generasjonen forskjellig fra den diploide sporofytt-generasjonen.

Arne
Buprestis
10 Apr 2007 19:02


Et eksempel fra dyreriket på heteromorf generasjonsveksling er hos maneter. Her er riktignok begge generasjoner diploide. I medusae stadiet (det vi kaller en manet til daglig) er det separate hann- og hunndyr. Etter fertilisering utvikles det en frittsvømmende planula-larve som etter en tid bunnslår og danner en polypp-koloni. Fra denne kolonien dannes så frittsvømmende meduser eller maneter igjen. (hos noen manet-arter utvikles planula-larven direkte til meduse og har ikke noe bunnlevende stadium i sin livssyklus)

Arne
© 2000-{0} BIO