Lipider

Snitz Forums MVC
https://www.sporenbiolog.no/Topic/Posts/48396?pagenum=1
18 Aug 2022 15:53

Topic


Rembrandt
Lipider
26 Dec 2014 22:21


Hei,

jeg lurer på om hva egentlig lipider er, og kan man se på dem som fettsyre. Er de hydrofobe, og hva kan man si om fosforlipider og deres rolle for transportere ioner, molekyler og atomer gjennom membraner?

Hvordan foregår denne prosessen?

Ser frem til gode svar.

På forhånd takk.

When men, even unknowingly, are to meet one day, whatever may befall each, whatever the diverging paths, on the said day, they will inevitably come together in the red circle.

 

Replies ...


kjellms
27 Dec 2014 02:16


Jeg prøvde å spørre om forutsetningene på et annet tema, du svarte ikke. Spørsmålene dine er svært omfattende nesten uansett nivå. Formuleringene dine tyder på at du kan lite av det du skulle ha lært i naturfag Vg1 og kjemi 1 og 2 og biologi 2 (om du har hatt det siste). Noen mener jeg er slem, javel evil.

Det blir jo som å skrive kapitler i omfattende bøker her (som du heller ikke refererer), eller løse studentoppgaver for deg (hvilket studie?).

Jeg kan prøve å svare helt enkelt og kort her:

Lipider er vanligvis synonymt med fettstoff, som er et ganske vidt begrep og omfatter fett, vokser, fettsyrer, steroler, steroider, enkelte vitaminer, monoglyserider, diglyserider, triglyserider og fosfolipider (m. fl.). Det sistnevnte er også et diglyserid. Skuelle man ønske seg et strengere navneregime burde vel bare esterene glyceridene og steroidene (Bl a mange hormoner) regnes som ekte fettstoffer. De andre hører jo strengt tatt til ganske velavgrensede klasser alkoholer og karboksylsyrer. Men siden de ofte fins sammen i kompliserte blandingsforhold og fungerer mye sammen (f eks i medisinske problemstillinger: eks alkoholen kolesterol, og kjønnshormoner og steroidet (en ester) som frakter fettsyrer i blodet) så er det upraktisk å skille strengt kjemisk mellom de forskjellige "fetttypene" når man omtaler fettstoffer/lipider.

Lipider er altså fettstoffer (og de er som regel ganske hydrofobe). Og fettsyrer er organiske syrer som inngår i naturlige fettstoffer som alle glyseridtypene, hvor syregruppa er kondensert til alkoholgruppe(ne) i 1,2,3-propantriol, eller glyserol, sammen danner de ester.

Det enkleste man kan si om fosfolipidene er at de lange fettsyrekjedene som vender innover i membranen løser vann dårlig (hydrofobt), når så den ladde gruppa (eks amino) vender utover og er hydrofil blir membranen en effektiv sperre for vann.

Transporten i seg selv blir et ganske omfattende kapittel og forskjellige måter og modeller. Stikkord kan være passiv transport (diffusjon, fasilitert diffusjon og osmose), aquaporiner (spesielt for vann) og aktiv transport av mange stoffer (bruk av energi) og ofte med kompliserte biokjemiske reaksjoner i proteinkomplekser i membranen.
Rembrandt
27 Dec 2014 18:50


Takk for konstruktivt tilbakemelding. Jeg er intressert i transport gjennom membranen, og lurer på om du kan være så snill og utdype det mer, og gjerne henvise til noen videor på nettet som gir innsyn i dette.

På forhånd takk.

When men, even unknowingly, are to meet one day, whatever may befall each, whatever the diverging paths, on the said day, they will inevitably come together in the red circle.
kjellms
27 Dec 2014 22:15


Rembrandt
27 Dec 2014 22:35


Tusen takk for svar. Det var utrolig snilt av deg, og jeg setter stor pris på hjelpen din. Nå prøver jeg å forstå de forskjellige enhetenes oppgave i transportprosessen gjennom membranen, fosforlipider har et lag som kalles for membran, det er laget av hydrofile og hydrofobe lipider, mens proteiner er de porene, kanalene og reseptorene som får ionene til å gå gjennom, men hva med karbohydrater, er de bare hektet på utsiden av membranen?

Hva slags rolle har de? Har jeg forstått alt riktig, eller trenger jeg korreksjon?

When men, even unknowingly, are to meet one day, whatever may befall each, whatever the diverging paths, on the said day, they will inevitably come together in the red circle.
kjellms
27 Dec 2014 23:10


Noen karbohydrater er hektet på proteiner i membranen (ofte kalt glukoproteiner, blodtypeproteinene er f eks slike, sukkerdelen stikker ut). Men om du tenker på transport av karbohydrater, så er det bare monosakkarider som slipper gjennom (såvidt jeg vet). De diffunderer gjennom ved egen kraft (fart om du vil) men de slipper bare igjennom spesielle proteinstrukturer (fasilitert diffusjon).

Ellers har du forstått det riktig, men jeg korrigerer bare litt på måten å si det på: membranene består av to lag med fosfolipder (dobbellag/bilayer), de hydrofobe delene vender inn mot hverandre og de ladde hydrofile delene utover. Jeg håper du så linkene nederst på den første sida. Her er et par andre linker:
http://www.mn.uio.no/ibv/tjenester/kunnskap/plantefys/plfys/mineral/plasmodesma.html
http://www.odont.uio.no/forskning/prosjekter/aquaporiner/
Fant ikke så mye om aquaporiner hos UiO, men de burde jo ha noe mer der!
© 2000-{0} BIO