Fiskeoppdrett med tarefarm?

Snitz Forums MVC
https://www.sporenbiolog.no/Topic/Posts/50318?pagenum=1
04 Jul 2020 15:39

Topic


Limnoan
Fiskeoppdrett med tarefarm?
08 Jun 2015 17:04


I dagens Aftenpost (8. 6. 2015) var det et stort vedlegg om "Life science". Der var både tare og oppdrettsfisk nevnt. Det åpner for en tanke:

I Østen har de fiskeoppdrett i rismarkene. Har noen tenkt på det motsatte, taredyrking (og blåskjell) nær oppdrettsanlegg? En skulle tro at næringssaltene fra oppdrett ville egne seg som plantenæring. Om algene avgir litt oksygen, så gjør jo det heller ingen skade.

Jeg vet at det finnes planer for algedyrking i sjøen. Så jeg undres bare hvordan det ville gå, om de slo sine pjalter sammen med fiskeoppdrettetquestion

AA

 

Replies ...


Øystein F
08 Jun 2015 20:53


Det er nokre som driv med forsøksverksemd når det gjeld tareoppdrett. Eit av anlegga er i Kristiansund, blei starta opp i 2014.

Samlokalisering med fiskeoppdrett veit eg har vore eit tema, nettopp som følgje av næringssalt frå fisken. Næringssalt frå fiskeoppdrett er det jo rikeleg av.

Kva kan vi så vente oss av miljøverknader av tareoppdrett? Det er ingen tvil om at det er tale om monokultur her også, og at det som fanst frå før i området vil bli prega av den nye produksjonen.
herring
09 Jun 2015 12:01


Slik samlokalisering burde det forskes mer på, og også på blåskjell oppdrett og annet oppdrett nær fiskeoppdrett.

Men en rismark er et ganske lukket system, og det er ikke merdoppdrett i sjø.

Hvis man har tareoppdrett på tau som henger i vannet ville det bli masse nye skjulesteder til fisk og fiskeyngel.

Tare tar opp oppløste næringssalter fra vannet, men du må vistnokk tett på oppdrett for å finne så store konsentrasjoner at det gir noen særlig god effekt på vekst.Siri K
24 Jun 2015 06:46


Tauene kan vel henge under merdene? Det burde være tett nok. Men det kan kanskje være en ulempe om merdene må tas opp for reparasjon eller lignende - vet ikke om det er aktuelt.
© 2000-{0} BIO