erteplanter

Snitz Forums MVC
https://www.sporenbiolog.no/Topic/Posts/54?pagenum=1
22 Jun 2024 16:00

Topic


Gjest
erteplanter
21 Jun 2002 12:41


Er alle erteplanter nitrogenfikserende ?

Hvordan er det med tiriltunge ?

 

Replies ...


klaush
21 Jun 2002 12:53


Ja, alle erteplanter, også tiriltunge, er nitrogenfikserende. I tropene har riktignok noen trær innen underfamilien Caesalpiniodae (cassia-underfamilien) mykorrhiza, dels ektotrof dels arbuskulær. Disse er normalt ikke nitrogenfikserende. Utafor tropene kan altså alle erteplanter sees på som nitrogenfikserende.

Klaus

Klaus Høiland
Avdeling for botanikk og plantefysiologi
Biologisk institutt
P.b. 1045 Blindern
N-0316 Oslo
Gjest
21 Jun 2002 12:58


Tusen takk for raskt svar !

Vet dere om tirilltunge er giftig og finnes det "svært giftige" erteplanter i norsk flora?
klaush
21 Jun 2002 13:23


Tirilltunge er ikke giftig. Er f.eks. et ypperlig fôr. Men mange erteplanter er giftige, svært giftige til og med. Å smake på ukjente erteplanter er ikke lurt. Kroneksempelet er gullregn, men også lupin er giftig. Norske viltvoksende giftige erteplanter er buskaset gyvel som vokser på Sørlandet. Ellers er det ikke så mange giftige erteplanter i Norge, da må vi til varmere land.

Klaus

Klaus Høiland
Avdeling for botanikk og plantefysiologi
Biologisk institutt
P.b. 1045 Blindern
N-0316 Oslo
© 2000-{0} BIO