Kromosomer

Snitz Forums MVC
https://www.sporenbiolog.no/Topic/Posts/70932?pagenum=1
11 Dec 2019 19:49

Topic


danand
Kromosomer
11 Sep 2018 10:22


Kromosomer er ofte avbildet som en x. Men er det riktig at det er etter kopieringen at de har form som en x, og at de vanligvis har form mer som en I?

 

Replies ...


Limnoan
11 Sep 2018 10:58


Kromosomene en ser bilder av (de ser virkelig slik ut) er i kondensert/sammentrukket form. Slik de er i forbindelse med celledeling. Xen oppstår når kromosonene kopiers, se:
https://ndla.no/nb/node/50354?fag=7
Mellom celledelingene er kromosomene mer uordnet, omtrent som en floke av tråder. Utenom celledeling er de ikke tydelige i cellekjernen.
danand
11 Sep 2018 11:26


Takk for svaret!
kjellms
12 Sep 2018 08:53


Nei, X-en er nok et resultat av gamle bilder og forskning på preparerte kromosomer. Kromsomhalvdelene henger stor sett sammen på langs og trekkes fra hverandre via spindelen og sentromeren. Endene av de to nye kromsosomene er de siste delene som forlater hverandre.
© 2000-{0} BIO