Eksamensspørsmål om ATP

Snitz Forums MVC
https://www.sporenbiolog.no/Topic/Posts/73665?pagenum=1
09 Aug 2020 04:00

Topic


theamaarvik
Eksamensspørsmål om ATP
30 May 2019 19:00


Jeg har et eksamensspørsmål angående ATP som jeg sliter litt med å få knekt.
ATP består jo av ribose, adenin og 3 fosfatgrupper, er det da et RNA nukleotid?
Alternativene mine er:
a)Et pentose sukker-molekyl
b)Et DNA nukleotid
c)Et RNA nukleotid
d)En aminosyre som har tre fosfat-grupper påsatt
e)Det samme som glukose

Kan eliminere b),d) og e) med en gang, men da lurer jeg på om det er et pentose sukker-molekyl eller RNA nukleotid?
Har RNA-nukleotider i det hele tatt mer enn én fosfatgruppe?
Setter pris på noen svar/innspill :)
Mvh stressa student.

 

Replies ...


kjello
30 May 2019 21:36


Tja, jeg vet ikke på stående fot om adenosin er en aminosyre, men om så skulle være, så må du vel i hvert fall revurdere d), ettersom ATP er en forkortelse for adenosintrifosfat (Adenosine triphosphate).
Limnoan
31 May 2019 05:53


Adenosin er ikke en aminosyre.
https://no.wikipedia.org/wiki/Adenosin
Andeosin inngår som del av RNA. Inneholder ribose. I DNA brukes deoksyribose.
Ribose er en pentose, et sukkermolekyl med 5 karbonatomer.
Glukose er en hexose, med 6 C.
theamaarvik
31 May 2019 10:38


Hva skal jeg svare da?
Det er jo en pentose, men er det da et nukleotid også??
Sliter litt.
Limnoan
01 Jun 2019 07:03


Det er et nukleotid som inneholder en pentose.
Det er ikke en pentose. Ribose i seg selv er en pentose, men inngår i et større molekyl. Det store molekylet er mer enn en pentose.
© 2000-{0} BIO