Graham

Snitz Forums MVC
https://www.sporenbiolog.no/Topic/Posts/780?pagenum=1
09 Dec 2023 21:36

Topic


Raptor
Graham
05 May 2005 18:11


Hva er Grahams lov?

 

Replies ...


Buggie
05 May 2005 18:52


Grahams lov sier at den kinetiske energien til to forskjellige gasser er den samme ved samme temperatur.

KE(gass1) = KE(gass2)

siden KE = 1/2 * m * v^2

leder dette til:

1/2 * m1 * v1^2 = 1/2 * m2 * v2^2

dette kan omformes til:

v2^2/v1^2 = m1/m2

v2/v1 = sqrt(m1/m2)

Eksempel på bruk:

hvilken lukt vil du kjenne først, ammoniakk, eller en parfyme med en molekylvekt på 170 g/mol, og hvor mye raskere vil du kjenne den?

Amoniakk har en molekylvekt på ca 17 g/mol
så hvis vi lar v1 og m1 være ammoniakk, og v2 og m2 være parfymen, så får vi følgende:

(hastighet parfyme)/(hastighet amoniakk) = sqrt[(17.0 g/mol)/(170.0 g/mol)]

hastighet parfyme / hastighet amoniakk = 0.316

Hadde forholdet vært 1, ville hastigheten til de to gassene vært lik.
Siden forholdet er mindre enn en, betyr det at hastigheten under brøkstreken er høyest. Ammoniakklukten beveger seg ca 3 ganger raskere enn parfymeduften ved samme temperatur.Morten "Buggie" Stærkeby
Entomologi-geek
Raptor
05 May 2005 20:30


Blir det det samme som dtte?:


V1/V2 = M2/M1 (M1/M1 står under et kvadratrotstegn)

Hvor V1 og V2 er diffusjonshastigheten for to gasser, og M1 og M2 er massen til de to gassene. Hvert molekyl med masse (M) og fart/hastighet (V) har en kinetisk energi eller bevegelsesenergi. V er den energien et legeme har pga sin bevegelse. Energien øker med kvadratroten av legemets hastighet.
Buggie
05 May 2005 20:39


ja, dersom M2/M1 står under et kvadratrottegn, så er det det samme.

Vanligvis symboliserer man kvadratrot med sqrt() når man kun har tekst-symboler tilgjengelig. sqrt = square root.

V er ikke den energien et legeme har pga sin bevegelse. Kinetisk energi er den energien et legeme har pga sin bevegelse.

Energien øker med kvadratet av legemets hastighet, ikke kvadrat-roten.

Kinetisk energi = 0.5 * masse * hastighet^2
Morten "Buggie" Stærkeby
Entomologi-geek
Raptor
05 May 2005 20:51


Takk for svarbigsmile. Det hjelper å få det inn med teskjesmile
© 2000-{0} BIO