Høyere tregrense og albedo-effekten

Snitz Forums MVC
https://www.sporenbiolog.no/Topic/Posts/81084?pagenum=1
02 Apr 2020 03:38

Topic


Oledoledoffen
Høyere tregrense og albedo-effekten
14 Aug 2019 14:57


Nå har det seg slik at en høyere tregrense fører til at det blir varmere lokalt. Men på lang sikt, er ikke en høyere tregrense positivt med tanke på økt biologisk masse og omdannelse til jord?


Mvh
Ole

 

Replies ...


Limnoan
15 Aug 2019 07:02


Her er det snakk om to helt ulike fenomen: Albedo betyr "hvithet", og handler om bakkens evne til å reflektere stråling. En hvit flate, for eksempel sne, sender det mye av strålingen (lyset) tilbake. En mørk flate absorberer lys, og blir varmet opp. Varmen kan overføres til lufta, eller stråles tilbake som langbølget stråling, som holdes tilbake av "drivhuset".

Vegetasjon er ofte mørkere enn åpent landskap. Det gjelder særlig når det er snedekke.

Binding av karbon er en annen sak. Ved å redusere konsentrasjonen av drivhusgasser gjør en det lettere for langbølget stråling å stråle tilbake til universet.

Albedo hindrer oppvarming. Reduksjon av drivhusgasser gir bedre kjøling.
© 2000-{0} BIO