Kobber og planter

Snitz Forums MVC
https://www.sporenbiolog.no/Topic/Posts/96?pagenum=1
01 Oct 2022 12:06

Topic


Gjest
Kobber og planter
20 Mar 2003 13:17


Hei

Vi har lyst til å prøve å tappe bjørkesevje. I en bok om mat fra naturen står det at man kan banke inn et kobberrør i stammen.

Er ikke kobber giftig for bjørka?

 

Replies ...


klaush
20 Mar 2003 14:06


Jo, kopper er giftig for planter, men et enslig kopperrør en kort stund gjør ikke så mye. Jeg ville derimot ikke bruke kopperrør til å tappe sevje - ikke p.g.a. treet men fordi fruktsyrer i sevja kan løse opp kopperoksid i røret og gjøre bjørkesevja giftig. Bruk heller et rør av jern, stål, glass eller plast

Klaus

Klaus Høiland
Avdeling for botanikk og plantefysiologi
Biologisk institutt
P.b. 1045 Blindern
N-0316 Oslo
© 2000-{0} BIO